Povinně zveřejňované informace

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1.

 

 

Název

Obec Dubenec

 

2.

 

 

Důvod a způsob založení

 

 

Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

 

 

3.

 

 

Organizační struktura

 

 

Organizační struktura:

 • Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.
Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

 

Organizace zřizované obcí:

 • Základní a mateřská škola Dukelských bojovníků v Dubenci

 

4.

 

 

Kontaktní informace

 

 

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Zastupitelstvo.

 

 

5.

 

 

Bankovní spojeni

 

 

 • Komerční banka a.s., Dvůr Králové n/L
 • č. ú.: 2920601/0100
 • Česká spořitelna a.s., Dvůr Králové n/L
 • č.ú.: 2910286369/0800

6.

 

 

 

00277801

7.

 

 

DIČ

CZ00277801

 

8.

 

Dokumenty

 

 • Územní plán obce Dubenec
 • Vyhláška 04/2006 k územnímu plánu obce
 • Rozpočet za rok 2011
 • Rozpočet za rok 2010
 • Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

9.

 

 

Žádosti o informace

 

 

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.
a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.

b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.
Způsob podání žádostí:
a) ústně na Obecním úřadě v Dubenci v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu (vzor s žádostí si můžete stáhnout zde, formuláře pak zde):

Obecní úřad Dubenec
Dubenec čp.210
Dubenc, PSČ 54455


c) elektronicky prostřednicvím datové schránky hzzbqpj, nebo podepsanou e-mailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu podatelny dubenec@dubenec.cz, pro podání žádosti využijte elektronický formulář v sekci http://www.dubenec.cz/urad/dokumenty-formulare.html

 

10.

 

 

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

 

 

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci 9.

11.

 

 

Opravné prostředky

 

 

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci zastupitelstvo.

 

 

12.

 

 

Formuláře

 

 

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete na www.form.cz.

 

 

13.

 

 

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

 

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na následujících odkazech případně na portálu Ministerstva vnitra.

 

 • Vydání cestovních dokladů
 • Hlášení trvalého pobytu
 • Postup občana u kterého vznikl požár
 • Uzavření manželství
 • Vyhledání matričních údajů
 • Jak vyhlásit místní referendum
 • Co dělat při odcizení mobilního telefonu
 • Vydání občanského průkazu
 • Ověření podpisu
 • Petice
 • Přidělení rodného čísla
 • Udělení státního občanství
 • Podání trestního oznámení
 • Zbraně a zbrojní průkaz

   

 

14.

 

 

Nejdůležitější předpisy

Obecní vyhlášky

 • Obecní vyhlášky ke stažení

Zákony České republiky:
(odkazy vedou na weby jiných institucí)

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

15.

 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

Obec účtuje poplatky dle sazebníku úhrad.

 

 

16.

 

 

Licenční smlouvy

 

 

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

 

17.

 

 

Výroční zpráva

 

 

Výroční zprávy jsou umístěny zde.

 

 

 

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Masopust 2019

Masopust 2019 - Dubenecká kantýna

V pátek 8. února 2019 od 16 do 20 hod.

V sobotu 9. února 2019 od 11 do 14 hod.

Jsou pro Vás připraveny zabíjačkové speciality

za super ceny


 

Dovolená praktického lékaře

DOVOLENÁ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

MUDr.Klepačová ve dnech 4. - 6.2.2019 čerpá dovolenou
V případě akutního onemocnění Vás ošetří:
MUDr. Pušová
Pondělí    7,30-11,30h. B. Třemešná,
12,15-14,30h. Mostek,
Úterý    12-18h. B. Třemešná,
Středa    7,30 – 12h. Mostek.


 

Známky na popelnice

Obec Dubenec oznamuje:

Známky na popelnice pro svoz v roce 2019 - známky na poplenice si můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu v Dubenci. Na známky roku 2018 se bude svážet odpad do konce února 2019.(Poslední svoz 20.02.2019)


 

Počasí aktuálně


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Oldřich
Dnes je: 20.2.2019

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle