Neexistující stránka

Neexistující stránka

Tato URL nebyla na webu nalezena. Zkontrolujte prosím svoje zadání. Případně kontaktujte administrátora webu. Děkujeme

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Nadcházející akce

Hasičské slavnosti a dětský den v Dubenci

Srdečně Vás zveme na Dětský den a Hasičské slavnosti,

které se konají 26.05.2018 od 12:00 hod.

Jsou pro Vás připraveny soutěže, skákací hrad a pestrý program pro děti.

Večer bude patřit dospělým a rockové hudbě, vystoupí kapely:

Vendetta (18:00 hod), The Last revolution (20:00), Markýz John (21:30) a Kiss Czech company (22:30)


 

Důležité upozornění

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 26.05.2018

Nebezpečné odpady dne 26.05.2018:

Stanoviště:
koloniál u Novotných             8,00 – 8,25 hodin
u zdravotního střediska         8,30 – 8,55 hodin
kovárna u Šebků                    9,00 – 9,25 hodin
parkoviště před OÚ               9,30 – 9,55 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:

  • oleje a nebo tuky,. 
  • barvy, lepidla, pryskyřice
  • rozpouštědla
  • kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
  • detergenty, odmašťovací prostředky
  • staré léky
  • pesticidy 
  • akumulátory (i plné)

Velkoobjemové odpady:

Od pátku 25. května proběhne zároveň sběr velkoobjemových odpadů. Kontejnery budou přistaveny na následující stanoviště 1. Bioska garáže 2.u zdravotního střediska, 3. kovárna u Šebků, 4. parkoviště pře OÚ, kde budou stát do naplnění (cca týden). Zde lze odpady do kontejneru ukládat průběžně.

Sbírat se budou velkoobjemové složky komunálního odpadu, které nelze ukládat do popelnic: kusy nábytku, koberce, linolea, staré lyže, matrace, kočárky a podobně, NE PNEUMATIKY a NEBEZPEČNÉ ODPADY. Nelze odkládat papír, sklo, plasty a ani železo. Ty je možno odevzdávat průběžně do separovaného sběru.  Rovněž není určeno pro odkládání stavební sutě a zeminy.


 

Počasí aktuálně


 

SDH Dubenec

2 členům zásahové jednotky JPO III při Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci bylo umožněno rozšířit si řidičské oprávnění ze skupiny B na skupinu C. Na rozšíření řidičských oprávnění v celkové výši výši 30.000,- Kč poskytnul prostředky Královehradecký kraj, ze svého dotačního programu č.17RRD12 "Doplnění řidičů JPO III Dubenec", částkou 17.649,- Kč. Vlastní zdroje obce činily 12.351,- Kč.


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Vilém
Dnes je: 28.5.2018

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle