Ostatní dokumenty ÚD

Zveřejnění č.37/2015

CETIN - Oznámení o existenci nadzemník, nebo podzemních sítí. Ke stažení zde

Zveřejněno: 06.11.2015

Sejmuto:Zveřejnění č.28/2015

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek hejtmanem Královhradeckého kraje Bc.Lubomírem Francem.

Vyhlášení období, ke stažení zde

Podmínky požární bezpečnosti ke stažení zde

Zveřejněno: 07.08.2015

Sejmuto:


 

Zveřejnění č.4/2015

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe". Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015


Zveřejnění č.3/2015

Posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe". Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015

 

Zveřejnění č.2/2015

Vyhlaseni platnosti obnoveného katastralniho operátu na šásti katastrálního území Libotov a Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015


Zveřejnění č.43/2014

Oznámení podle §29 a §15 odst. 1 zákona o době a místě konání voleb. Ke stažení zde

Zveřejněno: 01.10.2014

Sejmuto: 18.10.2014

______________________________

Zveřejnění č.41/2014

Záměr pronájmu zemědělských pozemků, záměr ke stažení zde

Zveřejněno: 03.09.2014

Sejmuto: 30.09.2014

______________________________

Volby do ZO, oznámení ke stažení zde

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 12. června 2014 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města
Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Ke stažení zde

Zveřejněno: 01.08.2014

Sejmuto:

______________________________

Zveřejnění č.21/2014

Oznámení o nálezu drobných staveb a pomníků v katastru obce Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 21.05.2014

Sejmuto: 21.10.2014

______________________________

Zveřejnění č.31/2014

Upozornění na dobu splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa. Ke satžení zde

Zveřejněno: 10.07.2014

Sejmuto: 31.07.2014

______________________________

Zveřejnění č.3/2014

Pozvánka a program zasedání Zastupitelstva obce Dubenec, které se bude konat 20.2.2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 13.02.2014

Sejmuto:

______________________________

Zveřejnění č.2/2014

 

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území Libotov a v navazující části sousedícího k.ú. Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 06.02.2014

Sejmuto:

Rozhodnutí vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu, ke stažení zde

Tisková zpráva, Generální finanční ředitelství upozorňuje na chybu čísel účtů na rozslaných složenkách k platbě daně z nemovitosti. Tisková zpráva ke stažení zde.

Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. Žádost ke stažení zde , odpověď ke stažení zde

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů v obci Dubenec, které proběhne dne 16.3.2013. Ke stažení zde

Záměr obce Lanžov o pronájmu kiosku v Kempu v areálu sportovně turistického areálu v Lanžově. Ke stažení zde

Záměr obce Lanžov o pronájmu nebytového prostoru prodejny a skladu v čp.7 v Lanžově. Ke stažení zde

Návrh rozpočtu mikroregionu Hustířanka na rok 2013, ke stažení zde

Dražební vyhláška Sp.zn. 158EX 308/11-69, ke stažení zde

Návrh rozpočtu obce pro rok 2013. Ke stažení zde , v položkovém členění zde

Veřejná vyhláška Netuka Karel (1984) doručení písemnosti. Ke stažení zde

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat 28.6.2012. Ke stažení zde

Oznámení o změně stavby před dokončením. Ke stažení zde

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. Ke stažení zde

Nalezeno: 12 položek.
Zobrazuji položky: 1 - 6zobrazit vše12

Datum vložení: 14.12.2015

Zveřejnění č: 43/2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Dubenec které se koná 22.12.2015 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubenci. Pozvánka ke stažení zde.

Zveřejněno: 14.12.2015

Sejmuto: 14.01.2016

Datum vložení: 15.10.2013

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České Republiky

Starosta obce Dubenec v souladu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:


1)   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 26. října 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin


2)   Místem konání voleb v 1. volebním okrsku je zasedací místnost v přízemí budovy Obecního úřadu v Dubenci čp.210

Zveřejnění ke stažení zde

Datum vložení: 02.03.2015

Zveřejnění č.: 10/2015

Závěrečný účet mikroregionu Hustířanka za rok 2014. Ke stažení zde

Přílohy závěrečného účtu:

Výkaz FIN 2-12 za rok 2014, ke stažení zde , příloha výkazu, ke stažení zde

Výkaz zisku a ztrát za rok 2014, ke stažení zde

Výkaz rozvaha za rok 2014, ke stažení zde

Auditorská zpráva za rok 2014, ke stažení zde

Zveřejněno: 02.03.2015

Sejmuto: 19.03.2015

Datum vložení:

Dne 3.4.2012 obdržela Obec Dubenec obdržela oznámení o zahájení vodoprávního řízení. Více zde

Datum vložení: 29.05.2015

Zveřejnění č. 20/2015

Záměr směny čj. 138/2015, pozemek 3775 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 21/2015

Záměr odkupu čj. 139/2015, pozemek 2376 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 22/2015

Záměr prodeje čj. 140/2015, pozemek 1704/4 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 23/2015

Záměr prodeje čj. 141/2015, pozemek 3008 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 24/2015

Záměr odkupu 3/4 podílu čj. 142/2015, pozemek 1047/2 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 25/2015

Záměr odkupu čj. 143/2015, pozemek 3463 a pozemek 3253 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015


FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Zpravodaj Hustířanka

Právě vyšlo nové číslo zpravodaje Hustířanka

ke stažení zde


 

Nové učebny ZŠ Dubenec

Nové učebny v základní škole v Dubenci

Základní škola v Dubenci nyní využívá novou venkovní učebnu a rekonstruovanou učebnu informačních technologií a jazyků.

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více informací naleznete zde


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Muzikál MEFISTO

MUZIKÁL "MEFISTO"


* Divadlo Hybernia, Praha

* 12.10.2019, sobota

* od 14.00 hodin

Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého profesora Fausta, který hlavně lituje, že během svého života nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte i čas, jak své dílo dokončit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavně prožijete znovu to, čemu jste se kvůli své posedlosti prací neměl čas věnovat!“ Slibuje lásku, zdravé tělo, sílu i moc. Mládí a čas výměnou za duši, která ovšem s posledním dnem života člověka propadne Peklu. Jak se rozhodnout? Ze starého profesora se na zkoušku stane mladík, který prožívá, na co už dávno zapomněl. Popíjí se studenty, které kdysi učil, užívá radostí života, ale hlavně znovu prožívá lásku. A to nejednu.

A když kromě lásky, získává i moc a na světě se mu v mladém těle líbí víc a víc, začíná přemýšlet, jakou lstí se ze svého úpisu Peklu vymanit…

Láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu nalezeného mládí!

 

•      Cena (vstupenka do divadla + jízdenka): 600,- Kč

•      Odjezd od OÚ v 10.00 hodin

•      Návrat cca ve 20.00 hodin

•      Předprodej vstupenek od 1.4.2019 na tel.: 731 459 784 (R. Derdová, Dubenec 27)


 

Počasí aktuálně


 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Magdeléna
Dnes je: 22.7.2019

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle