Školní a předškolní vzdělávání

Zápis do MŠ

Plakat zápis do mateřské školyZápis do MŠ Dubenec pro školní rok 2020–2021 proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců!

spádové obce pro naši MŠ: Dubenec, Vilantice, Velký Vřešťov, Doubravice, Litíč, Nouzov

Zápis proběhne v základní škole ve dnech 4. - 6. 5. 2020

Podání přihlášky lze těmito způsoby: datovou schránkou, e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě osobním předáním v budově ZŠ od 8:00 do 10:00 h.

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti. Žádost naleznete na webových stránkách školy, popřípadě ji můžete stáhnout zde, dále je potřeba doložit čestné prohlášení o povinném očkování dítěte. Tato povinnost se nevztahuje na dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání. Vše je součástí žádosti. Dále vytiskněte žádost o přidělení registračního čísla.

V současné době nenavštěvujte dětského lékaře, ale pouze vyplňte čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a přidejte kopii očkovacího průkazu. To vše vložte do obálky a zašlete na adresu ZŠ Dubenec, Dubenec 156, 544 55 Dubenec nebo vhoďte do schránky na škole.

 

 

 

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola v Dubenci

V Dubenci je úplná základní škola (třídy 1 - 9) vyučující podle učebního dokumentu ZŠ 16847/96 - 2. V předmětu cizí jazyk nabízí volbu mezi angličtinou a němčinou, vyučuje nepovinnému předmětu Zájmová Tv, povinně volitelným předmětům Informatika, Technické činnosti a Domácnost. Prostřednictvím dyslektické asistentky organizuje nápravu dyslexie.

Jako spádová škola vzdělává děti nejen z Dubence, ale i z okolních obcí (Libotov, Hřibojedy, Doubravice, Velký Vřešťov, Lanžov, Vilantice, Litič, Želkovice). Doprava je zajištěna autobusy firmy OSNADO.

Škola využívá školní jídelnu, mladší školáci mohou navštěvovat jedno ze dvou oddělení školní družiny, na škole pracuje devět zájmových kroužků. Škola má k dispozici poměrně rozsáhlý pozemek se zeleninovými záhony, skleníkem, sadem, vrbovým prutníkem a vlastní travnaté hřiště s doskočištěm a běžeckou dráhou. Ve výstavbě je keramická pec na topení dřevem.

Škola má právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je obec Dubenec.

Budova školy - současnostStavba objektu školy (rok 1932)


FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

V obci Dubenec jsou naplánovány tyto odstávky elektřiny

14.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729115
čp. 20, 26, 51, 54, 100, 101, 190, 209, 226, 238

15.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729123
čp.20, 26, 51, 54, 100, 101, 190, 209, 226, 238

23.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729128
56, 57, 58, 59, 98, 126, 127, 222, parc. č. 185, parc. č. 1146/2, parc. č. 1277, E3

24.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729131
56, 57, 58, 59, 98, 126, 127, 222, parc. č. 185, parc. č. 1146/2, parc. č. 1277, E3


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Darina
Dnes je: 22.9.2020

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle