Ostatní dokumenty ÚD

Zveřejnění č.37/2015

CETIN - Oznámení o existenci nadzemník, nebo podzemních sítí. Ke stažení zde

Zveřejněno: 06.11.2015

Sejmuto:Zveřejnění č.28/2015

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek hejtmanem Královhradeckého kraje Bc.Lubomírem Francem.

Vyhlášení období, ke stažení zde

Podmínky požární bezpečnosti ke stažení zde

Zveřejněno: 07.08.2015

Sejmuto:


 

Zveřejnění č.4/2015

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe". Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015


Zveřejnění č.3/2015

Posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe". Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015

 

Zveřejnění č.2/2015

Vyhlaseni platnosti obnoveného katastralniho operátu na šásti katastrálního území Libotov a Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015


Zveřejnění č.43/2014

Oznámení podle §29 a §15 odst. 1 zákona o době a místě konání voleb. Ke stažení zde

Zveřejněno: 01.10.2014

Sejmuto: 18.10.2014

______________________________

Zveřejnění č.41/2014

Záměr pronájmu zemědělských pozemků, záměr ke stažení zde

Zveřejněno: 03.09.2014

Sejmuto: 30.09.2014

______________________________

Volby do ZO, oznámení ke stažení zde

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 12. června 2014 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města
Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Ke stažení zde

Zveřejněno: 01.08.2014

Sejmuto:

______________________________

Zveřejnění č.21/2014

Oznámení o nálezu drobných staveb a pomníků v katastru obce Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 21.05.2014

Sejmuto: 21.10.2014

______________________________

Zveřejnění č.31/2014

Upozornění na dobu splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa. Ke satžení zde

Zveřejněno: 10.07.2014

Sejmuto: 31.07.2014

______________________________

Zveřejnění č.3/2014

Pozvánka a program zasedání Zastupitelstva obce Dubenec, které se bude konat 20.2.2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 13.02.2014

Sejmuto:

______________________________

Zveřejnění č.2/2014

 

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území Libotov a v navazující části sousedícího k.ú. Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 06.02.2014

Sejmuto:

Rozhodnutí vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu, ke stažení zde

Tisková zpráva, Generální finanční ředitelství upozorňuje na chybu čísel účtů na rozslaných složenkách k platbě daně z nemovitosti. Tisková zpráva ke stažení zde.

Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. Žádost ke stažení zde , odpověď ke stažení zde

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů v obci Dubenec, které proběhne dne 16.3.2013. Ke stažení zde

Záměr obce Lanžov o pronájmu kiosku v Kempu v areálu sportovně turistického areálu v Lanžově. Ke stažení zde

Záměr obce Lanžov o pronájmu nebytového prostoru prodejny a skladu v čp.7 v Lanžově. Ke stažení zde

Návrh rozpočtu mikroregionu Hustířanka na rok 2013, ke stažení zde

Dražební vyhláška Sp.zn. 158EX 308/11-69, ke stažení zde

Návrh rozpočtu obce pro rok 2013. Ke stažení zde , v položkovém členění zde

Veřejná vyhláška Netuka Karel (1984) doručení písemnosti. Ke stažení zde

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat 28.6.2012. Ke stažení zde

Oznámení o změně stavby před dokončením. Ke stažení zde

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. Ke stažení zde

Nalezeno: 12 položek.
Zobrazuji položky: 7 - 12zobrazit vše12

Datum vložení: 14.12.2012

Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 11.01 - 12.01.2013. Ke stažení zde

Výsledky hlasování obcí v Královehradeckém kraji, dle statistického úřadu. Ke stažení zde

Datum vložení: 02.04.2013

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Dubenec. Ke stažení zde Veškeré přílohy jsou k nahlédnutí na Obcením úřadě v Dubenci v úředních hodinách.

Datum vložení: 06.06.2013

Závěrečný účet Obce Dubenec. Ke stažení zde

Přílohy závěrečného účtu:

Výkaz FIN 2-12 za rok 2012, ke stažení zde , příloha výkazu, ke stažení zde

Výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztrát za rok 2012, ke stažení zde

Auditorský zpráva za rok 2012, ke stažení zde

Datum vložení: 29.10.2014

Zveřejnění č.47/2014

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU OBCE DUBENEC UZAVŘÍT PACHT NA OBECNÍ POZEMKY,dle předpisu zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ke stažení zde

Zveřejněno: 29.10.2014

Sejmuto:

Datum vložení: 06.06.2014

Zveřejnění č. 23/2014

Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2013. Ke stažení zde

Výkaz FIN 2-12, k 31.12.2013. Ke stažení zde

Příloha výkazu č.40, k 31.12.2013. Ke stažení zde

Výkaz Rozvaha sestavená k 31.12.2013. Ke stažení zde

Závěrečná kontrolní zpráva za rok 2013. Ke stažení zde

Výkaz Rozvaha, ZŠ a MŠ Dubenec, sestavená k 31.12.2013, ke stažení zde

Výkaz Příloha, ZŠ a MŠ Dubenec, sestavená k 31.12.2013, ke stažení zde

Výkaz Zisku a ztrát, ZŠ a MŠ Dubenec, sestavená k 31.12.2013, ke stažení zde

 

Zveřejněno dne: 6.6.2014

Sejmuto dne: 23.06.2014

Datum vložení: 29.05.2015

Zveřejnění č.26/2015

Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2014, ke stažení zde

Přílohy závěrečného účtu obce Dubenec za rok 2014:

Výkaz FIN 2-12 za rok 2014, ke stažení zde

Výkaz Rozvaha, příloha rozvahy a výkaz zisků a ztrát za rok 2014, ke stažení zde

Zpráva o přeskoumání hospodaření obce Dubenec za rok 2014, ke stažení zde

Přílohy týkající se hospodaření zřizované organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec za rok 2014:

Výkaz Rozvaha za rok 2014, ke stažení zde

Výkaz Příloha za rok 2014, ke stažení zde

Výkaz Výsledovka za rok 2014, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.5.2015

Sejmuto: 19.6.2015

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


SDH Dubenec

2 členům zásahové jednotky JPO III při Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci bylo umožněno rozšířit si řidičské oprávnění ze skupiny B na skupinu C. Na rozšíření řidičských oprávnění v celkové výši výši 35.400,- Kč poskytnul prostředky Královehradecký kraj, ze svého dotačního programu č.20RRD12-0001 "Doplnění řidičů JPO III Dubenec", částkou 17.700,- Kč. Vlastní zdroje obce činily 17.700,- Kč.


 

COVID-19

Covid_Logo

OMEZENÍ PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU V DUBENCI

Na základě usnesení vlády ČR č.398/2020 budou od 12.10.2020 do konce nouzového stavu omezeny hodiny pro veřejnost na dva dny v  týdnu a pouze 5 hodin.

Hodiny pro veřejnost od 12. Října 2020 do ukončení nouzového stavu

Pondělí - 12:00 - 17:00 hod.
Středa - 12:00 - 17:00 hod.


Doporučuji minimalizovat osobní kontakt a maximálně využít elektronickou komunikaci:

Telefonní spojení matrika: 499 694 272, e-mail:    matrika@dubenec.cz

Telefonní spojení účetní: 499 694 213, e-mail: ucetni@dubenec.cz

Telefonní spojení starosta: 724 180 859, e-mail: starosta@dubenec.cz


Děkuji za pochopení


 

Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

V obci Dubenec je plánována odstávka elektřiny

03.12.2020 (07:30 - 11:30) - plánovaná odstávka č. 110060743494
Dubenec
č.p. 66, 70, 72, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 116, 162, 165, 166, 179, 180, 193, 194, 241, parc. č. 464, parc. č. 1800/2, parc. č. 1932/2, E14

04.12.2020 (07:30 - 09:30) - plánovaná odstávka č. 110060744163
Dubenec
č.p. 208

04.12.2020 (10:00 - 12:00) - plánovaná odstávka č. 110060744160
Dubenec
č.p. 16, 62, 65, 66, 69, 91, 93, 94, 95, 160, 161, 164, 192, 199, 201, 204, 213, 230, 1711//1, parc. č. 353, parc. č. 369, parc. č. 1532/2, č. U62, E7

04.12.2020 (12:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060744161
Dubenec
č.p. 4, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 75, 99, 102, 103, 104, 114, 115, 117, 123, 156, 168, 187, 198, 202, 211, 212, 239, 243, parc. č. 1055, E19

!!! Dodávka pitné vody přerušena NEBUDE !!!


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Ingrid
Dnes je: 27.1.2021

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle