Ostatní dokumenty ÚD

Zveřejnění č.37/2015

CETIN - Oznámení o existenci nadzemník, nebo podzemních sítí. Ke stažení zde

Zveřejněno: 06.11.2015

Sejmuto:Zveřejnění č.28/2015

Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek hejtmanem Královhradeckého kraje Bc.Lubomírem Francem.

Vyhlášení období, ke stažení zde

Podmínky požární bezpečnosti ke stažení zde

Zveřejněno: 07.08.2015

Sejmuto:


 

Zveřejnění č.4/2015

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe". Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015


Zveřejnění č.3/2015

Posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe". Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015

 

Zveřejnění č.2/2015

Vyhlaseni platnosti obnoveného katastralniho operátu na šásti katastrálního území Libotov a Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 09.01.2015

Sejmuto: 30.01.2015


Zveřejnění č.43/2014

Oznámení podle §29 a §15 odst. 1 zákona o době a místě konání voleb. Ke stažení zde

Zveřejněno: 01.10.2014

Sejmuto: 18.10.2014

______________________________

Zveřejnění č.41/2014

Záměr pronájmu zemědělských pozemků, záměr ke stažení zde

Zveřejněno: 03.09.2014

Sejmuto: 30.09.2014

______________________________

Volby do ZO, oznámení ke stažení zde

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 12. června 2014 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města
Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Ke stažení zde

Zveřejněno: 01.08.2014

Sejmuto:

______________________________

Zveřejnění č.21/2014

Oznámení o nálezu drobných staveb a pomníků v katastru obce Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 21.05.2014

Sejmuto: 21.10.2014

______________________________

Zveřejnění č.31/2014

Upozornění na dobu splatnosti poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa. Ke satžení zde

Zveřejněno: 10.07.2014

Sejmuto: 31.07.2014

______________________________

Zveřejnění č.3/2014

Pozvánka a program zasedání Zastupitelstva obce Dubenec, které se bude konat 20.2.2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 13.02.2014

Sejmuto:

______________________________

Zveřejnění č.2/2014

 

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v katastrálním území Libotov a v navazující části sousedícího k.ú. Dubenec. Ke stažení zde

Zveřejněno: 06.02.2014

Sejmuto:

Rozhodnutí vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu, ke stažení zde

Tisková zpráva, Generální finanční ředitelství upozorňuje na chybu čísel účtů na rozslaných složenkách k platbě daně z nemovitosti. Tisková zpráva ke stažení zde.

Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. Žádost ke stažení zde , odpověď ke stažení zde

Oznámení o svozu nebezpečných odpadů v obci Dubenec, které proběhne dne 16.3.2013. Ke stažení zde

Záměr obce Lanžov o pronájmu kiosku v Kempu v areálu sportovně turistického areálu v Lanžově. Ke stažení zde

Záměr obce Lanžov o pronájmu nebytového prostoru prodejny a skladu v čp.7 v Lanžově. Ke stažení zde

Návrh rozpočtu mikroregionu Hustířanka na rok 2013, ke stažení zde

Dražební vyhláška Sp.zn. 158EX 308/11-69, ke stažení zde

Návrh rozpočtu obce pro rok 2013. Ke stažení zde , v položkovém členění zde

Veřejná vyhláška Netuka Karel (1984) doručení písemnosti. Ke stažení zde

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat 28.6.2012. Ke stažení zde

Oznámení o změně stavby před dokončením. Ke stažení zde

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. Ke stažení zde

Nalezeno: 12 položek.
Zobrazuji položky: 1 - 6zobrazit vše12

Datum vložení: 14.12.2015

Zveřejnění č: 43/2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Dubenec které se koná 22.12.2015 od 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu v Dubenci. Pozvánka ke stažení zde.

Zveřejněno: 14.12.2015

Sejmuto: 14.01.2016

Datum vložení: 15.10.2013

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České Republiky

Starosta obce Dubenec v souladu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:


1)   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 25. října 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
dne 26. října 2013 od 08:00 hodin do 14:00 hodin


2)   Místem konání voleb v 1. volebním okrsku je zasedací místnost v přízemí budovy Obecního úřadu v Dubenci čp.210

Zveřejnění ke stažení zde

Datum vložení: 02.03.2015

Zveřejnění č.: 10/2015

Závěrečný účet mikroregionu Hustířanka za rok 2014. Ke stažení zde

Přílohy závěrečného účtu:

Výkaz FIN 2-12 za rok 2014, ke stažení zde , příloha výkazu, ke stažení zde

Výkaz zisku a ztrát za rok 2014, ke stažení zde

Výkaz rozvaha za rok 2014, ke stažení zde

Auditorská zpráva za rok 2014, ke stažení zde

Zveřejněno: 02.03.2015

Sejmuto: 19.03.2015

Datum vložení:

Dne 3.4.2012 obdržela Obec Dubenec obdržela oznámení o zahájení vodoprávního řízení. Více zde

Datum vložení: 29.05.2015

Zveřejnění č. 20/2015

Záměr směny čj. 138/2015, pozemek 3775 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 21/2015

Záměr odkupu čj. 139/2015, pozemek 2376 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 22/2015

Záměr prodeje čj. 140/2015, pozemek 1704/4 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 23/2015

Záměr prodeje čj. 141/2015, pozemek 3008 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 24/2015

Záměr odkupu 3/4 podílu čj. 142/2015, pozemek 1047/2 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015

 

Zveřejnění č. 25/2015

Záměr odkupu čj. 143/2015, pozemek 3463 a pozemek 3253 v k.ú. Dubenec z majetku obce Dubenec, ke stažení zde

Zveřejněno: 29.05.2015

Sejmuto: 19.06.2015


FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Pohádkový les - Posvícení 2020

Plakat pohádkovy les a posvícení 2020

POHÁDKOVÝ  LES
19.9.2020, sobota  
u zdravotního strediska
Start od 14.00 – 15.30 hodin

Posvícenské  odpoledne v Dubenci
19.9.2020, sobota, od 16.00 hodin
Areál hasičské zbrojnice


 

Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

V obci Dubenec jsou naplánovány tyto odstávky elektřiny

14.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729115
čp. 20, 26, 51, 54, 100, 101, 190, 209, 226, 238

15.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729123
čp.20, 26, 51, 54, 100, 101, 190, 209, 226, 238

23.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729128
56, 57, 58, 59, 98, 126, 127, 222, parc. č. 185, parc. č. 1146/2, parc. č. 1277, E3

24.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729131
56, 57, 58, 59, 98, 126, 127, 222, parc. č. 185, parc. č. 1146/2, parc. č. 1277, E3


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Zita
Dnes je: 19.9.2020

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle