Úřední deska 2016

Zveřejnění - úřední deska 2016
Číslo zveřejnění Dokument Zveřejněno Sejmuto Ke stažení
1/2016 Usnesení č.14/2015
05.01.2016 04.02.2016
zde
2/2016
Rozpočet Mikroregion Hustířanka pro rok 2016
05.01.2016
21.01.2016
zde
3/2016 Veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření veřejné povahy 13.01.2016 17.02.2016

Oznámení

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

4/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 10.02.2016 03.02.2016 17.02.2016 zde
5/2016 Usnesení č.15/2016 17.02.2016 17.03.2016 zde
6/2016 Oznámení Zeměměřičského úřadu, aktualizace ZABAGED 2016 22.02.2016 17.03.2016 zde
7/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 09.03.2016 02.03.2016 15.04.2016 zde
8/2016 Závěrečný účet DSO Hustířanka 17.03.2016 18.05.2016

Souhrn

Rozvaha

Příloha

Výkaz zisků a ztrát

FIN 2-12

Audit

9/2016 Usnesení č.16/2016 17.03.2016 15.04.2016
zde
10/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 06.04.2016 30.03.2016 15.04.2016 zde
11/2016 Usnesení č.17/2016 14.04.2016 18.05.2016 zde
12/2016 Návrh Územního plánu Dubenec - společní jednání 15.04.2016 18.05.2016 zde
13/2016 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2016 02.05.2016 22.05.2016

Vyhláška

Info

Info složenky

14/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 11.05.2016 04.05.2016 18.05.2016 zde
15/2016 Usnesení č.18/2016 16.05.2016 18.06.2016 zde
16/2016 Závěrečný účet Obce Dubenec za rok 2015
18.05.2016 18.06.2016

Souhrn

Rozvaha

FIN 2-12

Výkaz zisk-ztráta

Příloha

Audit

ZŠ rozvaha

ZŠ příloha

ZŠ výkaz zisk-ztráta

17/2016 JPÚ U písníku, zahájení jednání 23.05.2016 18.06.2016 zde
18/2016 Záměr prodeje ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec 01.06.2016 19.07.2016 zde
19/2016 Záměr prodeje st.367 v k.ú. Dubenec 01.06.2016 19.07.2016 zde
20/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 8.6.2016 01.06.2016 18.06.2016 zde
21/2016 Usnesení č.19/2016 18.06.2016 19.07.2016 zde
22/2016 Opatření obecné povahy, program zlepšování kvality ovzduší 18.06.2016 24.08.2016 zde
23/2016 Veřejná vyhláška, komplexní pozemková úprava Lanžov 29.06.2016 05.08.2016 zde
24/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 13.07.2016 04.07.2016 19.07.2016 zde
25/2016 Usnesení č.20/2016 19.07.2016 05.08.2016 zde
26/2016 DUBENEC-stáj pro chov býků, oznámení posouzení EIATO 01.08.2016 07.09.2016 zde
27/2016 Dražební vyhláška č.j. 164/2015-D 05.08.2016 07.09.2016 zde
28/2016 Oznámení počtu členů volební komise 24.08.2016 07.09.2016 zde
29/2016 Oznámení o počtu a místě volebních okrsků 07.09.2016 11.10.2016 zde
30/2016 Jmenování zapisovatele volební komise 07.09.2016 11.10.2016 zde
31/2016 Veřejná vyhláška, Dubenec-stáj pro výkrm býků. Rozhodnutí EIA 07.09.2016
zde
32/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 15.09.2016 08.09.2016 21.09.2016 zde
33/2016 Veřejná nabídka SPÚ 20.09.2016 01.11.2016 zde
34/2016 Veřejná vyhláška, Zásady územního plánování KÚ 20.09.2016 01.11.2016 zde
35/2016 Oznámení o datu a místě konání voleb 20.09.2016 11.10.2016 zde
36/2016 Usnesení č.21/2016 23.09.2016 01.11.2016 zde
37/2016 Záměr prodeje ppč.3443 v k.ú. Dubenec 03.10.2016 01.11.2016 zde
38/2016 Návrh zadání Územní plán Lanžov 03.10.2016 01.11.2016 zde
39/2016 EIATO - Zařízení k využívání odpadů-provoz Dubenec k nahlédnutí 11.10.2016 14.11.2016 zde
40/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 20.10.2016 13.10.2016 01.11.2016 zde
41/2016 Usnesení č.22/2016 01.11.2016
zde
42/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 17.11.2016 10.11.2016
zde
43/2016 Veřejná vyhláška, zásady územního rozvoje a plánování KÚ 14.11.2016 04.01.2017 zde
44/2016 Oznámení KoPÚ Lanžov 23.11.2016
zde
45/2016 Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2017 30.11.2016
zde
46/2016 Usnesení č.23/2016 06.12.2016
zde
47/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 15.12.2016 08.12.2016
zde
48/2016 Usnesení č.24/2016 28.12.2016
zde
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


COVID-19

ROZHODNUTÍ Č.2 HEJTMANA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Nařizuje se na území Královehradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) s platností od 18.3.2020 od 12:00 hod do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Tabulka respirator


 

Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

07.04.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060700365
Dubenec, okres Trutnov
Dodávka bude přerušena do čp.5, 8, 36, 134, 148, 157, 158, 177, 188, 200, 225, 236

Piktogram přeškrtlá žárovka

08.04.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060700376
Dubenec, okres Trutnov
Dubenec
Dodávka bude přerušena do čp.5, 8, 36, 134, 148, 157, 158, 177, 188, 200, 225, 236


 

Počasí aktuálně


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Miroslava
Dnes je: 5.4.2020

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle