Úřední deska 2016

Zveřejnění - úřední deska 2016
Číslo zveřejnění Dokument Zveřejněno Sejmuto Ke stažení
1/2016 Usnesení č.14/2015
05.01.2016 04.02.2016
zde
2/2016
Rozpočet Mikroregion Hustířanka pro rok 2016
05.01.2016
21.01.2016
zde
3/2016 Veřejná vyhláška, oznámení o vydání opatření veřejné povahy 13.01.2016 17.02.2016

Oznámení

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3

4/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 10.02.2016 03.02.2016 17.02.2016 zde
5/2016 Usnesení č.15/2016 17.02.2016 17.03.2016 zde
6/2016 Oznámení Zeměměřičského úřadu, aktualizace ZABAGED 2016 22.02.2016 17.03.2016 zde
7/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 09.03.2016 02.03.2016 15.04.2016 zde
8/2016 Závěrečný účet DSO Hustířanka 17.03.2016 18.05.2016

Souhrn

Rozvaha

Příloha

Výkaz zisků a ztrát

FIN 2-12

Audit

9/2016 Usnesení č.16/2016 17.03.2016 15.04.2016
zde
10/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 06.04.2016 30.03.2016 15.04.2016 zde
11/2016 Usnesení č.17/2016 14.04.2016 18.05.2016 zde
12/2016 Návrh Územního plánu Dubenec - společní jednání 15.04.2016 18.05.2016 zde
13/2016 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2016 02.05.2016 22.05.2016

Vyhláška

Info

Info složenky

14/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 11.05.2016 04.05.2016 18.05.2016 zde
15/2016 Usnesení č.18/2016 16.05.2016 18.06.2016 zde
16/2016 Závěrečný účet Obce Dubenec za rok 2015
18.05.2016 18.06.2016

Souhrn

Rozvaha

FIN 2-12

Výkaz zisk-ztráta

Příloha

Audit

ZŠ rozvaha

ZŠ příloha

ZŠ výkaz zisk-ztráta

17/2016 JPÚ U písníku, zahájení jednání 23.05.2016 18.06.2016 zde
18/2016 Záměr prodeje ppč.1302/3 v k.ú. Dubenec 01.06.2016 19.07.2016 zde
19/2016 Záměr prodeje st.367 v k.ú. Dubenec 01.06.2016 19.07.2016 zde
20/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 8.6.2016 01.06.2016 18.06.2016 zde
21/2016 Usnesení č.19/2016 18.06.2016 19.07.2016 zde
22/2016 Opatření obecné povahy, program zlepšování kvality ovzduší 18.06.2016 24.08.2016 zde
23/2016 Veřejná vyhláška, komplexní pozemková úprava Lanžov 29.06.2016 05.08.2016 zde
24/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 13.07.2016 04.07.2016 19.07.2016 zde
25/2016 Usnesení č.20/2016 19.07.2016 05.08.2016 zde
26/2016 DUBENEC-stáj pro chov býků, oznámení posouzení EIATO 01.08.2016 07.09.2016 zde
27/2016 Dražební vyhláška č.j. 164/2015-D 05.08.2016 07.09.2016 zde
28/2016 Oznámení počtu členů volební komise 24.08.2016 07.09.2016 zde
29/2016 Oznámení o počtu a místě volebních okrsků 07.09.2016 11.10.2016 zde
30/2016 Jmenování zapisovatele volební komise 07.09.2016 11.10.2016 zde
31/2016 Veřejná vyhláška, Dubenec-stáj pro výkrm býků. Rozhodnutí EIA 07.09.2016
zde
32/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 15.09.2016 08.09.2016 21.09.2016 zde
33/2016 Veřejná nabídka SPÚ 20.09.2016 01.11.2016 zde
34/2016 Veřejná vyhláška, Zásady územního plánování KÚ 20.09.2016 01.11.2016 zde
35/2016 Oznámení o datu a místě konání voleb 20.09.2016 11.10.2016 zde
36/2016 Usnesení č.21/2016 23.09.2016 01.11.2016 zde
37/2016 Záměr prodeje ppč.3443 v k.ú. Dubenec 03.10.2016 01.11.2016 zde
38/2016 Návrh zadání Územní plán Lanžov 03.10.2016 01.11.2016 zde
39/2016 EIATO - Zařízení k využívání odpadů-provoz Dubenec k nahlédnutí 11.10.2016 14.11.2016 zde
40/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 20.10.2016 13.10.2016 01.11.2016 zde
41/2016 Usnesení č.22/2016 01.11.2016
zde
42/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 17.11.2016 10.11.2016
zde
43/2016 Veřejná vyhláška, zásady územního rozvoje a plánování KÚ 14.11.2016 04.01.2017 zde
44/2016 Oznámení KoPÚ Lanžov 23.11.2016
zde
45/2016 Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2017 30.11.2016
zde
46/2016 Usnesení č.23/2016 06.12.2016
zde
47/2016 Pozvánka na jednání ZO dne 15.12.2016 08.12.2016
zde
48/2016 Usnesení č.24/2016 28.12.2016
zde
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

V obci Dubenec jsou naplánovány tyto odstávky elektřiny

14.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729115
čp. 20, 26, 51, 54, 100, 101, 190, 209, 226, 238

15.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729123
čp.20, 26, 51, 54, 100, 101, 190, 209, 226, 238

23.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729128
56, 57, 58, 59, 98, 126, 127, 222, parc. č. 185, parc. č. 1146/2, parc. č. 1277, E3

24.09.2020 (07:30 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060729131
56, 57, 58, 59, 98, 126, 127, 222, parc. č. 185, parc. č. 1146/2, parc. č. 1277, E3


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Darina
Dnes je: 22.9.2020

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle