Úřední deska 2019

Zveřejnění - úřední deska 2019
Číslo zveřejnění Dokument Zveřejněno Sejmuto Ke stažení
35/2020 Záměr koupě odděleného dílu parcely ppč.2142 v k.ú. Dubenec 03.12.2020

Záměr

Situace

34/2020 Návrh rozpočtu obce pro rok 2021 27.11.2020

Rozpočet sestavený účetní třídy ke stažení zde

Rozpočet sestavený na § ke stažení zde

Rozpočet sestavený na položku ke stažení zde
33/2020 Usnesení ZO č.19 ze dne 21.10.2020 23.10.2020
Výpis usnesení č.19/2020
32/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Královehradeckého kraje č. 2/2020 14.10.2020
Nařízení KHK HK č.2/2020
31/2020 Pozvánka na jednání ZO dne 21.10.2020 14.10.2020
Pozvánka
30/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020
02.10.2020
Nařízení KHK HK č.1/2020
29/2020 Usnesení ZO č.18 ze dne 26.08.2020 04.09.2020
Výpis usnesení č.18/2020
28/2020 Pozvánka na jednání ZO dne 26.08.2020 19.08.2020
Pozvánka
27/2020 Usnesení ZO č.17 ze dne 22.07.2020 13.08.2020
Výpis usnesení č.17/2020
26/2020 Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů a senátu parlamentu České republiky 03.08.2020

Oznámení o konání voleb

Oznámení o počtu členů volební komise

25/2020 Pozvánka na jednání ZO dne 22.07.2020 15.07.2020
Pozvánka
24/2020 Záměr rozdělení, směny, prodeje a odkupu pozemků pod stavbou II. etapy chodníků 10.07.2020

Záměr

GP 736-166/2020

GP 737-167/2020

GP 738-168/2020

GP 739-169/2020

GP 740-170/2020

23/2020 Usnesení ZO č.16 ze dne 24.6.2020 06.07.2020
Výpis usnesení č.16/2020
22/2020 Pozvánka na jednání ZO dne 24.06.2020 17.06.2020
Pozvánka
21/2020 Výzva a zadávací dokumentace akce stavba Workoutového hřiště v zahradě ZŠ 11.06.2020
Výzva VZMR
20/2020 Usnesení ZO č.15 ze dne 27.05.2020 08.06.2020
Výpis usnesení č.15/2020
19/2020 Pozvánka na jednání ZO dne 27.05.2020 20.05.2020

Pozvánka

18/2020 Záměr směny a prodeje nadbytečné výměry parcel p.č.1297/4,1308/12,1309/5,1426/3 a 1431/1 vše v k.ú.Dubenec
20.05.2020

Záměr

Situace

17/2020 Záměr rozdělení a prodeje ppč.2224/3 20.05.2020

Záměr

Situace

16/2020 Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2019 11.05.2020

Obec Dubenec:

Závěrečný účet 2019

Výkaz FIN12_2019

Výkaz Příloha 2019

Výkaz Rozvaha 2019

Výkaz ZZ 2019

Kontrolní zpráva 2019

Základní a Mateřská škola Dubenec

Výkaz Rozvaha 2019

Výkaz Příloha 2019

Výkaz ZZ 2019

Hustířanka služby s.r.o.

Výkaz Rozvaha 2019

Výkaz Příloha 2019

Výkaz ZZ 2019

15/2020 Záměr směny části ppč.3240 za část ppč.3458/4 obě v k.ú. Dubenec 20.4.2020

Záměr směny

Situace směny

14/2020 Veřejná vyhláška stanovení trvalé mistní úpravy provozu - kamenolom 20.4.2020
Veřejná vyhláška
13/2020 Výprosa ppč. 1280/1 v k.ú. Dubenec 20.4.2020

Záměr výprosy

Situace pozemku

12/2020 Záměr prodeje ppč. 1280/2 a 1289/2 v k.ú. Dubenec 20.04.2020

Záměr prodeje

Situace pozemků

11/2020 Nařízení č.2 Krajského úřadu, nošení ochranných prostředku 18.03.2020
Ke stažení zde
10/2020 Nařízení obce Dubenec, nošení ochranných prostředku 18.03.2020
Ke stažení zde
09/2020 Mimořádné opatření COVID 19, Zákaz volného pohybu osob 16.03.2020
Ke stažení zde
08/2020 Schválený rozpočet obce pro rok 2020 11.03.2020
Ke stažení zde
07/2020 Závěrečný účet DSO Hustířanka za rok 2019 11.03.2020

Výkazy za rok 2019

Závěrečný účet zde

Výkaz FIN 12 zde

Výkaz příloha 12 zde

Výkaz ZZ 12 zde

Výkaz rozvaha 12 zde

Kontrolní zpráva zde
06/2020 Mimořádné opatření COVID-19, Uzavření základních škol 10.03.2020
Ke stažení zde
05/2020 Mimořádné opatření COVID-19, Rušení akcí nad 100 osob 10.03.2020
Ke stažení zde
04/2020 Usnesení z 14.zasedání ZO dne 26.2.2020 10.03.2020
Ke stažení zde
03/2020 Pozvánka ZO dne 26.02.2020 19.02.2020 10.03.2020 Ke stažení zde
02/2020 DSO Hustířanka - návrh rozpočtu pro rok 2020 03.02.2020 10.03.2020 Ke stažení zde
01/2020 DSO Hustířanka - rozpočtové provizorium 16.01.2020 03.02.2020 Ke stažení zde
45/2019 Obecně závazná vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.4/2019 23.12.2019 10.03.2020 Ke stažení zde
44/2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psa č.3/2019 23.12.2019 10.03.2020 Ke stažení zde
43/2019 Usnesení z 13. zasedání ZO dne 18.12.2019 23.12.2019 16.01.2020 Ke stažení zde
42/2019 Pozvánka ZO dne 18.12.2019 11.12.2019 23.12.2019 Ke stažení zde
41/2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - Kalamita kůrovec 09.12.2019 10.03.2020 Ke stažení zde
40/2019 Usnesení z 12. zasedání ZO Dubenec dne 28.11.2019 09.12.2019 23.12.2019 Ke stažení zde
39/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "PDPS Modernizace 1.N.P. a bezbariérové WC v čp.208, Dubenec" 03.12.2019 16.01.2020

Zadávací dokumentace ke stažení zde

VŘ na odkazu zde

38/2019 Návrh rozpočtu obec Dubenec pro rok 2020 03.12.2019 16.01.2020

Rozpočet sestavený účetní třídy ke stažení zde

Rozpočet sestavený na § ke stažení zde

Rozpočet sestavený na položku ke stažení zde

37/2019 Pozvánka ZO dne 28.11.2019 21.11.2019 09.12.2019 Ke stažení zde
36/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "PD pro akci "Chodníky v obci Dubenec - III. etapa"
20.11.2019 09.12.2019 Zadávací dokumentace zde
35/2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "TI pro rozvojovou zónu Z1 "U obecního úřadu" Dubenec 12.11.2019 09.12.2019 Zadávací dokumentace zde
34/2019 Záměr rozdělení a prodeje pozemků pod stavbami Povodí Labe s.p. 08.11.2019 09.12.2019

Záměr ke stažení zde

Situace ke stažení zde

33/2019 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 05.11.2019 09.12.2019 Ke stažení zde
32/2019 Usnesení z 11. zasedání ZO dne 15.10.2019 21.10.2019 21.11.2019 Ke stažení zde
31/2019 Pozvánka ZO dne 15.10.2019 (úterý) 08.10.2019 21.10.2019 Ke stažení zde
30/2019 Usnesení z 10. zasedání ZO dne 26.09.2019 08.10.2019 21.10.2019 Ke stažení zde
29/2019 Pozvánka ZO dne 26.09.2019 (čtvrtek!!!) 19.9.2019 08.10.2019 Ke stažení zde
28/2019 Usnesení z 9. zasedání ZO dne 28.08.2019 19.9.2019 08.10.2019 Ke stažení zde
27/2019 Úprava provozu - objížďka Sedlec 19.9.2019 08.10.2019 Ke stažení zde
26/2019 Výzva k podání nabídky akce "Oprava účelové komunikace na ppč.3007 v k.ú. Dubenec" 11.9.2019 08.10.2019 Ke stažení zde
25/2019 Pozvánka ZO dne 28.08.2018 21.8.2019 08.10.2019 Ke stažení zde
24/2019 Záměr rozdělení a prodeje parcely ppč. 446/1 v k.ú. Dubenec 9.7.2019 21.8.2019

Záměr ke stažení zde

Situace zde

23/2019 Záměr rozdělení a prodeje parcely ppč. 2337 v k.ú. Dubenec 9.7.2019 21.8.2019

Záměr ke stažení zde

Situace zde

22/2019 Usnesení z 8. zasedání ZO dne 26.6.2019 9.7.2019 21.8.2019 Ke stažení zde
21/2019 Veřejná vyhláška Zásady územní 9.7.2019 21.8.2019 Ke stažení zde
20/2019 Pozvánka ZO dne 26.06.2019 19.06.2019 9.7.2019 Ke stažení zde
19/2019

Usnesení z 7. zasedání ZO Dubenec dne 29.5.2019

04.06.2019 9.7.2019
Ke stažení zde
18/2019 Pozvánka ZO dne 29.05.2019 22.05.2019 4.6.2019 Ke stažení zde
17/2019 Oznámení o místě a době konání volbe do EP 13.05.2019 4.6.2019 Ke stažení zde
16/2019 Závěrečný účet obce Dubenec za rok 2018 10.05.2019 4.6.2019

Výkazy za rok 2018

Závěrečný účet zde

Výkaz FIN12 zde

Výkaz příloha 12 zde

Výkaz ZZ 12 zde

Výkaz rozvaha 12 zde

Kontrolní zpráva zde

ZŠ a MŠ Dubenec

Výkaz rozvaha 12 zde

Výkaz příloha 12 zde

Výkaz ZZ 12 zde

Hustířanka služby s.r.o.

Výkaz rozvaha 12 zde

Výkaz příloha 12 zde

Výkaz ZZ 12 zde

15/2019 Závěrečný účet DSO Hustířanka za rok 2018
10.05.2019 4.6.2019

Výkazy za rok 2018

Závěrečný účet zde

Výkaz FIN 12 zde

Výkaz příloha 12 zde

Výkaz ZZ 12 zde

Výkaz rozvaha 12 zde

Kontrolní zpráva zde

14/2019 Oznámení k volbám do Evropského parlamentu 10.05.2019 4.6.2019 Ke stažení zde
13/2019 Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 09.05.2019 4.6.2019 Ke stažení zde
12/2019 Usnesení z 6. zasedání ZO Dubenec dne 24.04.2019 03.05.2019 4.6.2019 Ke stažení zde
11/2019 Pozvánka ZO dne 24.04.2019 17.04.2019 09.05.2019 Ke stažení zde
10/2019 Záměr prodeje parcely ppč. 1277 v k.ú. Dubenec 17.04.2019

Záměr ke stažení zde

Situace ke stažení zde

9/2019 Opatření veřejné povahy - veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství 05.04.2019 09.05.2019 Ke stažení zde
8/2019 Usnesení z 5. zasedání ZO Dubenec dne 27.03.2019 04.04.2019 09.05.2019 Ke stažení zde
7/2019 Pozvánka ZO dne 27.03.2019 20.03.2019 17.04.2019 Ke stažení zde
6/2019 Usnesení z 4. zasedání ZO Dubenec dne 20.02.2019 05.03.2019 20.03.2019 Ke stažení zde
5/2019 Usnesení z 3. zasedání ZO Dubenec dne 19.02.2019 05.03.2019 09.05.2019 Ke stažení zde
4/2019 Schválený rozpočet obce pro rok 2019 19.02.2019 09.05.2019 Ke stažení zde
3/2019 Pozvánka ZO dne 20.02.2019 13.02.2019 20.03.2019 Ke stažení zde
2/2019 Záměr rozdělení a prodeje části parcely ppč. 605/2 v k.ú. Dubenec 13.02.2019 04.04.2019

Záměr ke stažení zde

Výřez mapy ke stažení zde
1/2019 Záměr prodeje parcely p.č.2229/3 v k.ú. Dubenec 13.02.2019 04.04.2019

Záměr ke stažení zde

Výřez mapy ke stažení zde

Zveřejnění - úřední deska 2018
48/2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí povolení stavby "Jatky a mastná výroba Karsit Agro a.s." 21.12.2018 15.01.2019 Ke stažení zde
47/2018 Pozvánka ZO dne 19.12.2018 12.12.2018 15.01.2019 Ke stažení zde
46/2018 Záměr prodeje parcely p.č.590/5 v k.ú. Dubenec 12.12.2018 15.01.2019
Ke stažení zde
45/2018 Usnesení z 2. zasedaní ZO dne 20.11.2018 7.12.2018 26.12.2018 Ke stažení zde
44/2018 Návrh rozpočtu obce Dubenec pro rok 2019 4.12.2018 26.12.2018 Ke stažení zde
43/2018 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hustířanka pro rok 2019
4.12.2018 26.12.2018

Rozpočet ke stažení zde

Příloha ke stažení zde

42/2018 Veřejná vyhláška - Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje KHK 28.11.2018 26.12.2018 Ke stažení zde
41/2018 Pozvánka ZO dne 20.11.2018 13.11.2018 04.12.2018 Ke stažení zde
40/2018

Usnesení z 1. zasedání ZO dne 1.11.2018

8.11.2018 04.12.2018 Ke stažení zde
39/2018 Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Jatky a masná výroba v obci Dubenec" 05.11.2018 04.12.2018 Ke stažení zde
38/2018 Informace o ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Dubenec dne 1.11.2018 23.10.2018 05.11.2018 Ke stažení zde
37/2018 Oznámení o výsledku voleb do Zastupitelstva obcí 5. a 6. října 2018 23.10.2018 05.11.2018 Ke stažení zde
36/2018 Usenesení 39.ZO ze dne 19.9.2018 9.10.2018 05.11.2018 Ke stažení zde
35/2018 Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška 9.10.2018 23.10.2018 Ke stažení zde
34/2018 Pozvánka ZO dne 19.9.2018 12.09.2018 9.10.2018
Ke stažení zde
33/2018 Upozornění ČEZ Distribuce - odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10.09.2018 9.10.2018 Ke stažení zde
32/2018 Ukončení období mimořádných klimatických podmínek 10.09.2018 9.10.2018 Ke stažení zde
31/2018 Veřejná vyhláška - Oznámení možnosti převzít písemnost - akce "Dubenec u dvora Králové, rekonstrukce vvn - výstavba kabelového vedení nn, č.IE-12-2005859" 05.09.2018 9.10.2018 Ke stažení zde
30/2018 Volby do zastupitelstev 2018 - jmenování zapisovatelky 05.09.2018 9.10.2018 Ke stažení zde
29/2018 Výzva k podání nabídky - Chodníky v obci Dubenec - II.etapa 08.08.2018 10.09.2018 Ke stažení zde
28/2018 Usnesení 38.ZO ze dne 19.07.2018 08.08.2018 04.09.2018 Ke stažení zde
27/2018 Období mimořádných klimatických podmínek 25.07.2018
Ke stažení zde
26/2018 Oznámení honebního společenstva Dubenec 19.07.2018 04.09.2018

Oznámení, zde

Žádost fyz.osoba, zde

Žádost pr.osoba, zde

25/2018 Volby do zastupitelstev obcí 2018 - oznámení 16.07.2018
Ke stažení zde
24/2018 Usnesení 37.ZO ze dne 30.05.2018 16.07.2018 11.08.2018 Ke stažení zde
23/2018 Pozvánka ZO dne 19.7.2018 12.07.2018 11.08.2018 Ke stažení zde
22/2018 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce učebny Jazyky/IT 04.07.2018 25.07.2018
Ke stažení zde
21/2018 Výzva k podání nabídky - oprava Kaple Bolestivé Matky Boží v Dubenci 26.06.2018 13.07.2018 Ke stažení zde
20/2018 Výzva k podání nabídky - oprava pomníků v obci Dubenec 25.06.2018 13.07.2018 Ke stažení zde
19/2018 Výzva k podání nabídky - rozvojová zóna Z1 06.06.2018 08.08.2018 Ke stažení zde
18/2018 Pozvánka ZO dne 30.05.2018 23.05.2018 06.06.2018 Ke stažení zde
17/2018 Závěrečný účet Obec Dubenec 2017 10.05.2018 30.05.2018

Závěrečny účet zde

Rozvaha zde

Příloha zde

Výsledovka zde

FIN 2-12 zde

Audit 2017 zde

Základní a mateřská škola Dubenec

Rozvaha zde

Výsledovka zde

Příloha zde

Hustířanka služby s.r.o.

Výsledovka + rozvaha zde

Příloha zde

16/2018 Závěrečný účet DSO Hustířanka 2017 10.05.2018 30.05.2018

Závěrečný účet zde

Rozvaha zde

Příloha zde

Výsledovka zde

FIN 2-12 zde

Audit 2017 zde

15/2018 Obecně závazná vyhláška č.1/2018, o místním poplatku - odpad 23.04.2018 06.06.2018 Ke stažení zde
14/2018 Usnesení 36.ZO ze dne 18.04.2018 23.04.2018 07.05.2018 Ke stažení zde
13/2018 Žádost o informace dle §106/1999 - odpověď 16.04.2018 07.05.2018

Ke stažení zde

Příloha 1 zde

Příloha 2 zde

12/2018

Pozvánka ZO dne 18.04.2018

Omluva písařské chyby

11.04.2018

16.04.2018

23.04.2018

23.04.2018

Ke stažení zde

Ke stažení zde

11/2018 Usnesení  35.ZO ze dne 02.03.2018 28.03.2018 23.04.2018
Ke stažení zde
10/2018 Usnesení 34.ZO ze dne 14.02.2018 27.02.2018 28.03.2018 Ke stažení zde
9/2018 Pozvánka ZO dne 02.03.2018 23.02.2018 28.03.2018
Ke stažení zde
8/2018 Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (říjen 2016-leden 2018) 13.02.2018 28.03.2018 Ke stažení zde
7/2018 Záměr rozdělení a prodeje části ppč. 748 v k.ú. Dubenec 12.02.2018 28.03.2018

Záměr ke stažení zde

GP ke stažení zde

6/2018 Pozvánka ZO dne 14.02.2018 07.02.2018 28.03.2018 Ke stažení zde
5/2018 Návrh střednědobého výhledu obce Dubenec 2018-2020 29.01.2018 28.03.2018 Ke stažení zde
4/2018 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva 12.01.2018 13.02.2018

Pozvánka ke stažení zde

Plná moc ke stažení zde

3/2018 Usnesení 33.ZO z 20.12.2017 12.01.2018 13.02.2018 Ke stažení zde
2/2018 Středně dobý výhled DSO Hustířanka 2019-2021 10.01.2018 28.03.2018 Ke stažení zde
1/2018 Rozpočet DSO Hustířanka 10.01.2018 10.02.2018 Ke stažení zde
Zveřejnění - úřední deska 2017
46/2017 Oznámení - doplňovací volby do Senátu, okrsek 39 27.12.2017 07.02.2018 Dokument
45/2017 Oznámení - volby Prezidenta ČR 27.12.2017 07.02.2018 Dokument
44/2017 Veřejná vyhláška - stavební povolení chodníky II.etapa 27.12.2017 13.02.2018 Dokument
43/2017 Pozvánka ZO dne 20.12.2017 13.12.2017 12.01.2018 Dokument
42/2017 Rozpočtový výhled DSO Hustířanka 2019-2021 29.11.2017 10.01.2018 Dokument
41/2017 Návrh rozpočtu DSO Hustířanka pro rok 2018 28.11.2017 10.01.2018 Dokument
40/2017 Návrh rozpočtu obce pro rok 2018 01.12.2017 10.01.2018 Dokument
39/2017 Usnesení č.31 z 9.11.2017 01.12.2017 12.01.2018 Dokument
38/2017

Veřejná vyhláška - Územní plán Dubenec

Veřejná vyhláška ÚP KHK

20.11.2017 13.12.2017

Dokument

Dokument

37/2017 Pozvánka ZO dne 09.11.2017 02.11.2017 01.12.2017 Dokument
36/2017 Usnesení č.31 z 12.10.2017 23.10.2017 01.12.2017 Dokument
35/2017 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu 23.10.2017 01.12.2017 Dokument
34/2017 Veřejná vyhláška Aktualizace č.2 zásad územního rozvoje KHK 23.10.2017 01.12.2017 Dokument
33/2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 23.10.2017 01.12.2017 Dokument
32/2017 Usnesení č.30 z 13.09.2017 12.10.2017 01.12.2017 Dokument
31/2017 Usnesení č.29 z 21.06.2017 09.10.2017 01.12.2017 Dokument
30/2017 Pozvánka ZO dne 12.10.2017 05.10.2017 23.10.2017
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

V obci Dubenec jsou plánovány odstávky elektřiny

dne 12. 4. 2021 (7:30-15:30) - odstávka č. 110060765407
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 65, 66, 69, 91, 93, 94, 95, 160, 161, 164, 192, 199, 201, 204, 213, 230, č. ev. 7, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 353, 369

Mapa odstávky 110060765407 ke stažení


dne 13. 4. 2021 (7:30-17:00) - odstávka č. 110060765408
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 20, 26, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 98, 100, 101, 126, 127, 190, 208, 209, 222, 226, 238, č. ev. 3, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 185, 1146/2

Mapa odstávky 110060765408 ke stažení


dne 14. 4. 2021 (7:30-15:30) - odstávka č. 110060765414
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 80, 81, 162, 166, 193, 194, 241, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 1800/2

Mapa odstávky 110060765414 ke stažení

 

dne 15. 4. 2021 (7:30-16:30) - odstávka č. 110060765416

Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 66, 70, 72, 76, 77, 78, 80-85, 87, 88, 89, 90, 116, 162, 165, 166, 179, 180, 193, 194, 241
č. ev. 14, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. 1800/2

Mapa odstávky 110060765416 ke stažení


dne 19. 4. 2021 (7:30-17:30) - odstávka č. 110060765426
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 12, 13, 24, 25, 27-33, 35, 37-41, 43, 45, 48, 52, 86, 92, 97, 120, 121, 122, 144, 154, 163, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 181, 206, 221, 229, 231, 234, 242, kat. území Dubenec (kód 633372): parcelní č. ST.110/2, 289, 290, 2091

Mapa odstávky 110060765426 ke stažení


dne 21. 4. 2021 (7:30-16:30) - odstávka č. 110060765429
Dubenec (okres Trutnov)
č. p. 4, 16, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 60, 63, 64, 65, 67, 75, 99, 102-108, 110-115, 117, 123, 124, 153, 156, 168, 187, 198, 202, 211, 212, 239, 243, č. ev. 19

Mapa odstávky 110060765429 ke stažení


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Irena
Dnes je: 16.4.2021

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle