Aktuálně k výjezdům jednotky

  • OI Admin
  • 112

Díky kompletnímu předělání hasebních plánů ze strany HZS a přestoupení pod KOPIS naše jednotka nemá žádné výjezdy. V minulých letech jsme průměrně měli 10 výjezdů ročně nyní žádný. Jako jednotka jsem rádi že v našem hasební okrsku je tak bezpečno a není za potřeby jednotka JPO III :-)))