Úřední deska

Záměr rozdělení a prodeje pozemků č.j.183/2021

datum vyvěšení: 10.06.2021 - datum svěšení: 29.06.2021

Záměr rozdělení a prodeje částí parcel ppč.520/1,523/1,523/3, 519, 518/1 a st.87 v k.ú. Dubenec

Usnesení č.23 ze dne 26.05.2021

datum vyvěšení: 04.06.2021 - datum svěšení: 18.06.2021

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva obce dne 26.05.2021

aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,