Obec Dubenec

Z úřadu

Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí novostavba na st.186 v k.ú. Dubenec

datum vyvěšení: 22.09.2021 - datum svěšení: 08.10.2021

Společné rozhodnutí (společné povolení a povolení výjimky) pro novostvabu na st. 186 v k.ú. Dubenec

Veřejná vyhláška - stavební povolení čp.2

datum vyvěšení: 17.09.2021 - datum svěšení: 04.10.2021

Veřejná vyhláška k vydanému stavebnímu povolení pro úpravy domu čp.2 v Dubenci

Oznámení KoPÚ Doubravice u Dvora Králové n.L.

datum vyvěšení: 17.09.2021 - datum svěšení: 04.10.2021

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice u Dvora Králové n.L.

kompletní úřední deska