Úvodní stránka

!!! INFORMACE O OPATŘENÍCH PROTI ŠÍŘENÍ NOVÉHO KORONAVIRU A NEMOCI COVID-19 !!!

Vážení spoluobčané,

všechna vládní omezení se prodlužují do 11.4.2020 (do 6:00 hod.)

- senioři nad 65 let mají vyhrazený nákupní čas v obchodech nad 200m2 od 8:00 do 10:00 dopoledne.

- Ministerstvo zmírnilo jen pravidla pro nošení roušek na veřejnosti, když z této povinnosti vyňalo děti do dvou let a řidiče automobilů, pokud jedou ve vozidle sami.

 


na základě neustále se vyvíjící epidemiologické situace bylo dnes rozhodnuto o přijetí nařízení obce Dubenec:

 

S platností od 19.3.2020 od 12:00 hod vydává na základě §21 odst.3) písm d) Zákona č. 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)  obec Dubenec toto:

NAŘÍZENÍ OBCE DUBENEC

Zákaz pohybu osob bez roušky nebo její náhrady (respirátor, šála, šátek, nebo jiný materiál, kterým budou zakryty nos a ústa) na veřejných prostranstvích a v budovách obce Dubenec. Zákaz se vztahuje i na privátní budovy jako jsou provozovny obchodu, nebo služeb s přístupem veřejnosti.

Toto nařízení platí do odvolání

Upřesnění:
Veřejné budovy jsou Obecní úřad - čp.210, Česká Pošta s.p. - čp.2, Zdravotní středisko - čp.208, Základní škola - čp.156, Mateřská škola čp. 239, Regionální prodejna - čp.16, Požární zbrojnice - čp.153, Kostel a Technické zázemí obce.

Veřejná prostranství jsou všechny autobusové zastávky, chodníky, místní komunikace, parkoviště, hřbitov a sportoviště (včetně dětských hřišť).

 


 

Z důvodu přijetí mimořádných opatření Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR obec Dubenec oznamuje:

Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola a Dětská skupina Všeználek jsou až do odvolání uzavřeny.

Regionální prodejna - obecní obchod pracuje dále beze změn. V souvisloti s opatřeními vlády:

  • Žádáme zákazníky, aby dodržovali bezpečnostní odstup.
  • Pečivo je přesunuto z dosahu zákazníků a prodavačky Vám pečivo vydají a zabalí.
  • V případě, že si chcete nákup objednat zavolejte na tel.číslo: 608 976 547, paní prodavačka Vaší objednávku příjme a během dne Vám ji doručí zaměstnanec obce. V objednávce uveďte svoje jméno a příjmení, adresu a kontaktní telefon.
  • V případě, že potřebujete dovoz léků, sdělte toto paní prodavačce. Dovoz léků z lékáren bude organizován 2x týdně na základě zaslaných e-receptů.

Praktický lékař oznamuje:

V souladu s vyhlášeným stavem nouze pro celou ČR a za současné epidemiologické situace je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19.
Platí od 16.3.2020 do odvolání:
Nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích. Proto je čekárna uzamčena a dovnitř bude pacient vpuštěn pouze po předchozí domluvě.
Tel. 499 394 244 nebo 499 397 120, email ordinace@mudrklepacova.cz

 


Další mimořádné opatření v dopravě: nástup a výstup jen zadními dveřmi

Královéhradecký kraj dnes rozhodl o dalším mimořádném opatření v souvislosti s šířením nákazy Covid-19. Omezí kontakt mezi řidiči autobusů a cestujícími, a sníží tak riziko přenosu viru. K omezení kontaktů dojde i na železnici. Autobusová doprava v rámci systému IREDO tak bude od úterý 17. března pro cestující dočasně zdarma.
„Zakazujeme nástup předními dveřmi. Cestující budou nastupovat i vystupovat druhými, případně i dalšími dveřmi. Cestující nebudou po nástupu odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené jízdní doklady se nebudou označovat,“ vysvětluje první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.
„Jde nám na prvním místě o ochranu zdraví řidičů a zajištění veřejné dopravy v následujících týdnech. Zároveň se tím snažíme zjednodušit situaci veřejnosti, především lidí, kteří veřejnou dopravu potřebují k dojíždění do zaměstnání,“ dodává náměstek Martin Červíček.

Toto opatření platí od úterý 17. března, 00:00 hod.

V souvislosti s nákazou již Královéhradecký kraj omezil počet spojů zhruba o deset procent proti normálnímu stavu, především těch využívaných k dojíždění do škol. Kraj také nařídil dopravcům častější dezinfekci vozů. V souvislosti s uzavřením státních hranic také nejezdí autobusové linky do Polska. Ve vlacích budou průvodčí nadále procházet, omezí ale kontakt s cestujícími a nebudou prodávat jízdenky. Pokladny ve stanicích budou fungovat v omezeném rozsahu a v případě nemožnosti zakoupení na pokladnách se nebude řešit kontrola jízdenek.
O případných dalších úpravách jízdních řádů, které mohou nastat v reakci na podněty cestujících, bude Královéhradecký kraj dále informovat. Aktuální informace o spojích najdou cestující na www.idos.cz.


Rozhodnutí Vlády České republiky o zákazu volného pohybu osob ze dne 15.3.2020

 

Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Usnesení vlády č.215/2020


Usnesení vlády č.82/2020 o přijetí krizového opatření vydané dne 14.03.2020

Usnesení vlády č.82/2020


Informace k dopravě v době vyhlášení nouzového stavu

 

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s rozhodnutím vlády, díky kterému došlo k uzavření základních a středních škol v celé České Republice, dochází v Královéhradeckém kraji od pondělí 16. 3. 2020 k omezení provozu veřejné autobusové dopravy. Autobusové jízdní řády budou omezeny v rozsahu do 10%. Spoje budou provozovány v režimu „letních prázdnin“. O dalších případných krocích Vás budeme dále informovat.

INFORMAČNÍ LETÁK KE STAŽENÍ

 


Vyhlášení nouzového stavu 69. usnesení Vlády České Republiky dne 12.03.2020

 

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů

69. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194

OZNÁMENÍ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

 


Znění mimořádného opatření Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 


Znění mimořádného opatření Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

 

Dále se zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Opatření str.1Opatření str.2

Opatření 2 str.1Opatření 2 str.2

 


 

Obec Dubenec


Obec Dubenec se nachází v okrese Trutnov. Další blízká města jsou Dvůr Králové (7 km), Hořice (15 km) a Jaroměř (8 km). Relativně blízko je i do bývalého okresního města Trutnova (29 km) či do krajského města Hradce Králové (28 km).

Mezi základní občanské vybavení obce patří Obecní úřad s matrikou a službou Czech-point, Základní devítiletá škola Dukelských bojovníků, mateřská škola, pobočka České pošty, ordinace praktického lékaře, knihovna. V obci je multifunkční sportovní areál s hřištěm pro tenis, volejbal a nohejbal, basketbal, minikopanou a koutkem pro nejmenší. V zimě je zde zajišťována plocha pro bruslení s večerním osvětlením. Poblíž kostela v jižní části obce je situováno fotbalové hřiště pro velkou kopanou. Obec je vybavena plynovodem, který provozuje společnost RWE, a vodovodem, který provozuje Obec Dubenec. Obec zajišťuje kromě své základní činnosti i činnost hospodářskou, která spočívá především v provozování obecního vodovodu, lesnické činnosti a komunálních službách. Požární ochrana v obci je zajišťována jednotkou JSDH III. složenou z členů dobrovolných hasičů Dubenec. Mimo jiné je obec Dubenec jednou z členských obcí svazku Mikroregion Hustířanka, a tím i členem MAS Hradecký venkov ops.

Praktický život v obci je zabezpečen dobrým autobusovým spojením s Dvorem Králové nad Labem, Jaroměří a okolními obcemi. V obci jsou dva obchody se smíšeným zbožím, dále obchod se stavebninami a železářstvím a prodejna papírnictví a drogerie. Současnou slabinou obce je absence chodníku v 70 % obce, rovněž i zvýšená kamionová doprava.

Obcí Dubenec prochází několik cyklistických stezek a pro milovníky koní i stezka jezdecká. Historie obce je datována do roku 1229. V obci je několik významných historických objektů, jako je kostel Sv. Josefa, několik původních roubených stavení a rovněž i pomníky a socha Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Josefa.

Obec Dubenec má zpracovaný územní plán, který se ovšem po digitalizaci katastru bude měnit. Tím vzniknou nové zóny určené pro výstavbu rodinných domů.

Historie obceHistorie kostelPomníky DubenecHistorie školy

Obecní úřad Dubenec - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI


COVID-19

ROZHODNUTÍ Č.2 HEJTMANA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

Nařizuje se na území Královehradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) s platností od 18.3.2020 od 12:00 hod do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Tabulka respirator


 

Přerušení dodávky elektřiny

Piktogram přeškrtlá žárovka

07.04.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060700365
Dubenec, okres Trutnov
Dodávka bude přerušena do čp.5, 8, 36, 134, 148, 157, 158, 177, 188, 200, 225, 236

Piktogram přeškrtlá žárovka

08.04.2020 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060700376
Dubenec, okres Trutnov
Dubenec
Dodávka bude přerušena do čp.5, 8, 36, 134, 148, 157, 158, 177, 188, 200, 225, 236


 

Počasí aktuálně


 

Základní kontakt

Obec Dubenec
Dubenec 210
544 55   Dubenec

Tel: 499 694 213
Tel: 499 694 272

DS: hzzbqpj

IČ: 00277801
DIČ: CZ00277801

Úřední hodiny:
PO: 08:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00
Matrika
PO: 12:00 - 17:00
ST: 08:00 - 17:00

 

Zasílání novinek

 

Svátek slaví: Miroslava
Dnes je: 5.4.2020

Hradecký venkov, o.p.s.DubeaLogo_Hermanndilynakotle