Odpadové hospodářství obce

Komunální  odpad

Komunální odpad je v obci svážen jednou za dva týdny (lichý týden) ve středu. Je nutné, aby nádoby na odpad byly již v 7:00 hod. přistaveny u silnice.

Známky na nádoby na odpad jsou vadávány každoročně od Února. V minulosti docházelo ke krádežím již nalepných známek, doporučujeme tedy známku po nalepení naříznout odlamovacím nožem, zabráníte tak jejím opětovnému použití na jiné nádobě.

Hodnota poplatku pro rok 2021 je 600,- Kč. Poplatníkem je občan s trvalým pobytem v katastru obce Dubenec a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Správcem poplatku je obec Dubenec. V případě dluhu na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství bude přikročeno k jeho vymáhání, které může skončit exekucí majetku, nebo sociálních dávek.

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)

K ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů slouží kontejner ve střední částiu obce za zastávkou "U kovárny". 

Do kontejneru patří - zbytky potravin rostlinného původu, jako jsou zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy, nať ze zeleniny, slubky z brambor, mrkve, jablek a citrusových plodů apod.) čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, nebo skořápky vyjíček. Dále slouží pro odpady rostlinného původu jako je posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, plevel, květiny, piliny, sláma, staré seno a spadané ovoce. Větve stromů a keřů pouze naštěpkované, nebo nastříhané na malé kusy.

Do kontejneru nepatří - kameny, pařezy, komunální odpad, tekuté zbytky jídel, oleje, živočišné zbytky (mléčné výrobky, maso, kůže, vnitřnosti, kosti) uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, biologicky nerozložitelné a ostatní odpady (např. sklo, plasty, textil, kovy, papír, nebezpečné odpady)

Dřevní hmota a větve - pro ukládání dřevní hmoty a větví je určen prostor vpravo za mostem. Zde ukládejte pouze větve stromů.

Neukládejte zde stará prkna a trámy s hřebíky, palety, králíkárny a podobné výrobky ze dřeva, které obsahují hřebíky, šrouby, kramle apod. 

Pro vysvětlení - dřevní hmota je každoročně rozdrcena a odevzena. V případě, že se do drtiče dostaně kovový díl je obec poovinna uhradit opravu a nabroušení.

Mobilní svoz plastových odpadů

Obec Dubenec provozuje vlastní systém svozu plastových odpadů.

Registraci do systému je možné uskutečnit na obecním úřadu. Po registraci obdržíte zdarma žluté plastové pytle a stahovací spony s QR kódem. 

Po naplnění pytel s plastovým odpadem odložte ve stejném termínu jako při svozu směsného komunálního odpadu k silnici. Zaměstnanci obce pytel naloží a načtou QR kód do evidenčního systému.

Pytle jsou k vyzvednutí na obecním úřadu, spony si prosím objednávejte předem (3dny - z důvodu tisku) na tel.čísle 499 694 213, nebo na e-mailové adrese dubenec@dubenec.cz 

Obec Dubenec provozuje sběrné misto elektro, dále sběrné místo pro odevzdávání pneumatik k recyklaci a můžete u nás odevzdávat "Kola pro Afriku".

Sběrné místo elektro

Obec Dubenec je zapojena do recyklačních systémů Asekol a Elektrowin.

Můžete u nás odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče k recyklaci.

Jedná se o veškeré televize, monitory, PC, tiskárny, scanery, drobné elektrospotřebiče jako jsou vysoušeče vlasů, žehličky, kuchyňské spotřebiče a pod. Stejně tak bílou techniku vč. bojlerů, sporáků, chladniček a mrazniček. Dále u nás můžete odevzdat veškeré baterie a akumulátory.

Pro občany obce nabízíme po dohodě odvoz nadměrných spotřebičů.

Sběrné místo pneu

Ve spolupráci se společností Plachetka s.r.o. Žireč jsme zapojeni do systému recyklace pneumatik Eltma. Můžete u nás odevzdat pneumatiky z osobních vozů, kol, motorek a mopedů.

Nevibíráme pneumatiky z traktorů, nákladních automobilů, gumové pásy malých bagrů a pod.

Kola pro Afriku

Obec Dubenec je již od roku 2012 zapojena do projektu Kola pro Afriku

Můžete u nás odevzdat jakákoli KOMPLETNÍ kola a náhradní díly na kola.

aktualizováno: 19. 10. 2021 08:22, Jaroslav Huňat

Novinky z obce

Omezení provozu OÚ

aktualizace článku: 27. 10. 2021

  • Jaroslav Huňat
  • 12
Omezení provozu OÚ

V pátek 29.10.2021 bude obecní úřad v Dubenci uzavřen

UPOZORNĚNÍ ČEZ DISTRIBUCE

aktualizace článku: 27. 10. 2021

  • Jaroslav Huňat
  • 22
UPOZORNĚNÍ ČEZ DISTRIBUCE

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů