Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Pomníky

Pomník před Volšičkovými

Postavil ho Josef Langer z Dubence.
Nápis: Ježíši skrze tvé ukřížování a utrpení spasil jsi celý svět (psáno německy)


Pomník u kostela

Nápis: Naše bolesti snášel a skrze jeho rány jsme byli uzdraveni (psáno německy)


Pomník u hřbitova

Postaven 15. července 1835 dle vůle a na náklady Johana Tsöpa "Koželužství Dubenec". Postavil ho sochař Endt.
Nápis: Vy co zde přecházíte i v tento obraz si pohleďte (psáno německy)


Pomník u fary

Původně umístěn vedle Lejsků, přemístěn byl v druhé polovině devadesátých let 20. století při upravě koryta potoka z "Končin". Tento pomník byl zřízen roku 1870. Nechali ho postavit Josef a Terezie Mach z Dubence č.p. 12.
Nápis: Pomník byl zřízen na paměť našich dětí Josefa, Vincence a Anny (psáno německy)


Pomník Na Vápence Sv. Josef

Nechal ho postavit v 1892 pan Josef Bauer
Pomník se nachází v lese zvaném "Vápenka" při cestě z Dubenece do Hustiřan.
Je to jediný pomník v obci na kterém je nápis v čestině i němčině.
Nápis: Milosti nám vypros na té Zemi, ať se jak ty svými cnostmi, s nimi se mi přimlouvej v hvězdném nebi stále, ať je s námi požehnán pán - svatý Josefe (psáno německy a česky)


Pomník naproti Filounkovým

Zřízeno k poctě Pána Boha v roce 1881.
Postavil Josef Langer z Dubence.
Nápis: Ó Pane Bože skrze tvůj kříž a tvé utrpení jsi celý svět spasil (psáno německy)


Pomník naproti Kroupovým

Pomník nechal postavit Josef Patzak roku 1853. Zrenovovat ho nechal Franz Sapouschke roku 1887.
Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus, kříži tys pomník jeho utrpení, vštípi nám lasku svoji, abychom stále hříchu se vyhýbali a pamatovali jeho muka. (psáno německy)


Pomník na křižovatce na Vilantice


Pomník u zdravotniho střediska Sv. Jan Nepomucký


Pomník naproti staré české hasičárně


Pomník naproti Liškovým

Pomník nechala postavit Theresia Machatschke z Dubence v roce 1907.
Nápis: Chceš Pane Bože! Nejdříve blaženě umřít, snaž se o boží laskavosti se ucházeti, zůstaň skromný za všech okolností, toto Tě dovede k vytouženému cíli. (psáno německy)


Pomník obětem I. světové války (u kostela)

Nápis:

Padlí - Gefallen
Chmelík alois 6.Juni 1916
Gottwald 1914
Güttler Franz 9.August 1915
Güttler Karl 23. August 1917
Jaket Franz 23 August 1915
Jirka Albert 30. Nov. 1917
Kudernatsch Emil 29. Juni 1915
Kühnel Franz 7. Juni 1915
Pacalt Franz 18. März 1915
Patzak Franz
Patzak Fried. 30. Dez. 1917
Patzak Gottl. 16. Nov. 1917
Patzak Winz. 24. Dez. 1917
Rücler vinz. 19. Juli 1915
Řehák Wenz. 18. Sept. 1915
Vítek Johann

Zemřelí - Gestorben
Ander Franz
Ander Wenz. 11. Aug. 1915
Bauer Albert 22. Feb. 1917
Fink Vinz. 30. Juni 1918
Fink Karl 10. Sept. 1917
Hermann Wenz. 30. Sept. 1914
Horáček Franz 4. Juli 1915
Horák Johann 2. Okt. 1917
Horatschke Jos. 1. Dez. 1915
Janecek Jos. 28. Jän. 1915
Keil Vinz. 19. Nov 1914
Libal Jos. 26. Sept. 1918
Mach Jos. 28. Dez. 1915
Mach Jos. 3. Nov. 1918
Machaček Franz 5. Dez. 1914
Nedwider Jos. 27. Nov. 1915
Nedwider Wenz. 3. Aug. 1916
Patzak Vinz.
Rada Albert 6. Juni 1916
Sopauschke Fra. 20. Aug. 1918

Nezvěstní - Vermißt
Goll Johann
Jiřička Heinrich
Kleinander Franz
Kuhn Emil
Kuhn Franz
Mach Albert
Patzak Johann
Pawelka Josef
Schmiedt Richart
Vítek Josef

(psáno německy)publikováno: 17. 12. 2020 16:19,

Novinky z obce

Stavba chodníku

publikováno: 18. 9. 2023

  • Jaroslav Huňat
  • 105
Stavba chodníku

Zahájení stavby chodníku od základní školy ke zdravotnímu středisku pod názvem BEZPEČNOST PĚŠÍCH ÚČASTNÍKŮ DOPRAVY V OBCI DUBENEC Registrační číslo: CZ.06.06.01/00/22_040/0002285. 

Dovolená OÚ Dubenec

publikováno: 28. 8. 2023

  • Jaroslav Huňat
  • 152
Dovolená OÚ Dubenec

Od 28.8. do 1.9.2023 je z důvodu dovolených omezen provoz obecního úřadu v Dubenci.

Odstávka el.proudu pro čp.16 - maloobchodní prodejna

publikováno: 25. 8. 2023

  • Jaroslav Huňat
  • 209
Odstávka el.proudu pro čp.16 - maloobchodní prodejna

ČEZ Distribuce bude v pondělí 28.8.2023 provádět opravy vedení a z tohoto důvodu bude přerušen přívod elektrickcé energie do budov čp.16 a čp.62