Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Matrika

Agendy matriky obce Dubenec

 • vede matriční knihy a sbírky listin pro obec Dubenec, Vilantice, Lanžov, Bílé Poličany, Velký Vřešťov, Hřibojedy, Libotov a Litíč.
 • zavádí matriční události do Informačního systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra ČR,
 • vydává matriční doklady, jejich druhopisy a umožňuje nahlížení do matrik,
 • vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách,
 • zajišťuje občanské sňatky, vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevnímu sňatku, povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu,
 • přijímá žádosti o zápisy matričních událostí do zvláštní matriky a vyhotovuje podklady k jejich zápisům do zvláštní matriky,
 • provádí určování otcovství, 
 • provádí změnu jména a příjmení,
 • vydává rozhodnutí ve věcech změny jména a příjmení, druhého jména a otázky příbuzné,
 • provádí dodatečné změny a záznamy v matričních knihách,
 • uchovává a aktualizuje sbírku listin a uchovává a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu,
 • zajišťuje šetření státního občanství ve sporných případech,
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů a vystavuje výpisy z rejstříku trestů,
 • zpracovává žádosti o zprostředkování kontaktu a provádí identifikaci fyzických osob

Evidence obyvatel 

 • zpracovává údaje v informačním systému evidence obyvatel Obecního úřadu Dubenec, v informačním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR a Registru obyvatel,
 • zajišťuje řešení reklamací, oprav chybných údajů a blokování nepřesných údajů v informačním systému proti případnému dalšímu zpracování,
 • poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti,
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu na území obce Dubenec,
 • vydává rozhodnutí o rušení místa trvalého pobytu,
 • vede evidenci zákazu pobytu.


Svatby

Obecní úřad v Dubenci rovněž zajišťuje uzavření manželství. Pro uzavření manželství je nutné podat žádost matrice Obecního úřadu v Dubenci. 


Pohřebnictví

Obec Dubenec je provozovatelem veřejného pohřebiště, které je situováno v "dolní" části obce u silnice na Hřibojedy. Oddělění matriky zajišťuje evidenci hrobových míst, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a správu poplatků.

Obecní matriku kontaktujte na tel. 499 694 272 anebo na emailové adrese matrika@dubenec.cz

publikováno: 20. 4. 2022 16:23, Jaroslav Huňat

Novinky z úřadu

Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

publikováno: 20. 3. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 394
Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku el.energie č.110060946017 dne 9.4.2024 od 9:00 do 13:00 hod.

Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

publikováno: 20. 3. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 224
Odstávka el.energie ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce oznamuje odstávku el.energie č.110060930662 dne 28.3.2024 od 11:30 do 15:00 hod.

Odstávka elektro

publikováno: 9. 1. 2024

 • Jaroslav Huňat
 • 186
Odstávka elektro

Dne 10.1.2024 bude v Dubenci od čp.201, trafostanice pod Bios na horní konec (Směr Lanžov) přerušena dodávka elektrické energie. (8:00 - 12:00 hod.)