Matrika

Agendy matriky obce Dubenec

 • vede matriční knihy a sbírky listin pro obec Dubenec, Vilantice, Lanžov, Bílé Poličany, Velký Vřešťov, Hřibojedy, Libotov a Litíč.
 • zavádí matriční události do Informačního systému evidence obyvatel pro Ministerstvo vnitra ČR,
 • vydává matriční doklady, jejich druhopisy a umožňuje nahlížení do matrik,
 • vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách,
 • zajišťuje občanské sňatky, vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, osvědčení k církevnímu sňatku, povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu,
 • přijímá žádosti o zápisy matričních událostí do zvláštní matriky a vyhotovuje podklady k jejich zápisům do zvláštní matriky,
 • provádí určování otcovství, 
 • provádí změnu jména a příjmení,
 • vydává rozhodnutí ve věcech změny jména a příjmení, druhého jména a otázky příbuzné,
 • provádí dodatečné změny a záznamy v matričních knihách,
 • uchovává a aktualizuje sbírku listin a uchovává a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu,
 • zajišťuje šetření státního občanství ve sporných případech,
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů a vystavuje výpisy z rejstříku trestů,
 • zpracovává žádosti o zprostředkování kontaktu a provádí identifikaci fyzických osob


Evidence obyvatel 

 • zpracovává údaje v informačním systému evidence obyvatel Obecního úřadu Dubenec, v informačním systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR a Registru obyvatel,
 • zajišťuje řešení reklamací, oprav chybných údajů a blokování nepřesných údajů v informačním systému proti případnému dalšímu zpracování,
 • poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti,
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu na území obce Dubenec,
 • vydává rozhodnutí o rušení místa trvalého pobytu,
 • vede evidenci zákazu pobytu.


Svatby

Obecní úřad v Dubenci rovněž zajišťuje uzavření manželství. Pro uzavření manželství je nutné podat žádost matrice Obecního úřadu v Dubenci. 


Pohřebnictví

Obec Dubenec je provozovatelem veřejného pohřebiště, které je situováno v "dolní" části obce u silnice na Hřibojedy. Oddělění matriky zajišťuje evidenci hrobových míst, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa a správu poplatků.

Obecní matriku kontaktujte na tel. 499 694 272 anebo na emailové adrese matrika@dubenec.cz

aktualizováno: 13. 4. 2021 10:07, Jaroslav Huňat

Novinky z úřadu

Omezení provozu OÚ

aktualizace článku: 27. 10. 2021

 • Jaroslav Huňat
 • 12
Omezení provozu OÚ

V pátek 29.10.2021 bude obecní úřad v Dubenci uzavřen

UPOZORNĚNÍ ČEZ DISTRIBUCE

aktualizace článku: 27. 10. 2021

 • Jaroslav Huňat
 • 26
UPOZORNĚNÍ ČEZ DISTRIBUCE

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů