Vyhláška č. 2/2017

platí od: 8.3.2017

Vyhláška č. 2/2017 o stanovení poplatku za odpad.

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2013.