Nařízení obce č.3/2013

platí od: 1.10.2013

Nařízení obce č.3/2013 Tržní řád.

Účelem tohoto nařízení obce v přenesené působnosti  je stanovit podmínky, za kterých lze realizovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na území obce Dubenec, mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím.