Vyhláška č. 1/2012

platí od: 30.7.2012

Vyhláška č. 1/2012 o stanovení poplatku ze psů.

Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 08.06.2012 usnesením číslo 208/2012 – 20. ZO v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.