Vyhláška č. 1/2018

platí od: 9.5.2018

Vyhláška č. 1/2018 o stanovení poplatku za odpad.

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.2/2017.