Vyhláška č. 1/2017

platí od: 8.3.2017

Vyhláška č. 1/2017 o systému shromažďování odpadů.

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubenec