Vyhláška č. 2/2013

platí od: 1.3.2013

Vyhláška č. 2/2013 o stanovení poplatku za odpad.

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011.