Vnitřní předpis č.1/2011

platí od: 28.1.2011

Vnitřní předpis č.1/2011 o prodeji pozemků z vlastnictví obce.

Tento vnitřní předpis obce upravuje zásady a postup při prodeji pozemků z vlastnictví obce Dubenec (dále jen obce). Tento vnitřní předpis poskytuje občanům a organizacím přehlednou informaci o této problematice.