Vyhláška č. 2/2012

platí od: 30.7.2012

Vyhláška č. 2/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vedení evidence psů 

Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 08.06.2012 usnesením číslo 209/2012 – 20. ZO na základě § 24 odst. 2 s § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.