Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhláška č. 2/2012

vyvěšeno: 30. 7. 2012

Vyhláška č. 2/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vedení evidence psů 

Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 08.06.2012 usnesením číslo 209/2012 – 20. ZO na základě § 24 odst. 2 s § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.