Vyhláška č. 5/2013

platí od: 1.1.2014

Vyhláška č. 5/2013 o stanovení poplatku za odpad.

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů