Vyhláška č. 4/2011

platí od: 22.5.2011

Vyhláška č. 4/2011 o stanovení poplatku za odpad.

Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 06.05.2011 usnesením číslo 82/2011 – 8. ZO na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17a odst. 1 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.