Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhláška č. 4/2011

vyvěšeno: 22. 5. 2011

Vyhláška č. 4/2011 o stanovení poplatku za odpad.

Zastupitelstvo obce Dubenec vydává dne 06.05.2011 usnesením číslo 82/2011 – 8. ZO na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 17a odst. 1 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.