Pravidla pro poskytování finančních darů zastupitelstvem obce Dubenec pravidla pro podání žádosti o finanční dar schvalovaný zastupitelstvem obce Dubenec

Pravidla pro poskytování finančních darů zastupitelstvem obce Dubenec pravidla pro podání žádosti o finanční dar schvalovaný zastupitelstvem obce Dubenec.

Pravidla pro poskytování finančních darů zastupitelstvem obce Dubenec pravidla pro podání žádosti o finanční dar schvalovaný zastupitelstvem obce Dubenec.