Vítejte na stránkách obce Obec Dubenec.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: odpad

Nalezeno: 44 výsledků

Elektroodpad v roce 2021

Elektroodpad v roce 2021

publikováno 20. 4. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 525

Přehled zpětného odběru elektroodpadu ve sběrném místě v Dubenci

Svozové známky na popelnice 2022

Svozové známky na popelnice 2022

publikováno 9. 2. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 712

Známky na popelnice pro svoz v roce 2022 jsou k odběru v kanceláři obce Dubenec.

Obecně závazná vyhláška č.1/2022 obec Dubenec - poplatek za odpad

 • datum vyvěšení: 30. 3. 2022
 • datum svěšení: 18. 4. 2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sběr olejů a tuků za rok 2021

Sběr olejů a tuků za rok 2021

publikováno 11. 1. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 707

Krátké info o sběru odpadních jedlých olejů a tuků za rok 2021

Povinně zveřejňované informace

publikováno 17. 9. 2021

 • Jaroslav Huňat

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Změna svozu odpadu

Změna svozu odpadu

publikováno 14. 12. 2021

 • Jaroslav Huňat
 • 1154

Od příštího roku bude nově svozový den komunálního odpadu v pátek v lichý týden. Začínáme v 7.1.2022.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů

Podzimní svoz nebezpečných odpadů

publikováno 27. 10. 2021

 • začíná v sobotu 20. 11. 08:00 - končí v 10:00
 •  místo konání Dubenec

Firma Marius Pedersen a.s. provede dne 20. listopadu 2021 mobilní svoz nebezpečných odpadů.

Zastávky svozu jsou následující:

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 17. 5. 2021

 • začíná v sobotu 19. 6. 08:00 - končí v 09:35
 •  místo konání Dubenec

Dne 19. června 2021 proběhne v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů. 

Zastávky svozu jsou následující: 

Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu

publikováno 17. 5. 2021

 • začíná v pátek 18. 6. 00:00 - končí v pondělí 21. 6. 00:00
 •  místo konání Dubenec

Od pátku 18. června 2021 proběhne zároveň sběr velkoobjemových odpadů. 

Kontejnery budou přistaveny na následující stanoviště:

Stručná historie obce

publikováno 17. 12. 2020

OD ZALOŽENÍ NAŠÍ OBCE AŽ PO DOBU HUSITŮ

Jméno obce Dubenec je nepochybně českého původu. Zda-li je název obce odvozen z českého dub (strom) nebo pochází od názvu šlechtického rodu "DUB" není známo.

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 obec Dubenec - poplatek za odpad

 • datum vyvěšení: 3. 5. 2021
 • datum svěšení: 19. 5. 2021

Obecně závazná vyhláška obec Dubenec č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Projekt ČOV dokončen

Projekt ČOV dokončen

publikováno 15. 1. 2021

 • OI Admin
 • 677

Projekt "Čistírna odpadních vod pro bytové domy na st.p.č.388, 372, 417, k.ú. Dubenec" úspěšně dokončen a předán obci.

Obecně závazná vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.4/2019

 • datum vyvěšení: 23. 12. 2019
 • datum svěšení: 10. 3. 2020

Obecně závazná vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.4/2019.

Stručná historie obce

publikováno 17. 12. 2020

OD ZALOŽENÍ NAŠÍ OBCE AŽ PO DOBU HUSITŮ

Jméno obce Dubenec je nepochybně českého původu. Zda-li je název obce odvozen z českého dub (strom) nebo pochází od názvu šlechtického rodu "DUB" není známo.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 17. 9. 2021

 • Jaroslav Huňat

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odpadové hospodářství obce

publikováno 15. 5. 2023

 • Jaroslav Huňat

Komunální  odpad

Komunální odpad je v obci svážen jednou za dva týdny (lichý týden) v pátek. Je nutné, aby nádoby na odpad byly již v 7:00 hod. přistaveny u silnice.

Projekt ČOV dokončen

Projekt ČOV dokončen

publikováno 15. 1. 2021

 • OI Admin
 • 677

Projekt "Čistírna odpadních vod pro bytové domy na st.p.č.388, 372, 417, k.ú. Dubenec" úspěšně dokončen a předán obci.

Změna svozu odpadu

Změna svozu odpadu

publikováno 14. 12. 2021

 • Jaroslav Huňat
 • 1154

Od příštího roku bude nově svozový den komunálního odpadu v pátek v lichý týden. Začínáme v 7.1.2022.

Sběr olejů a tuků za rok 2021

Sběr olejů a tuků za rok 2021

publikováno 11. 1. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 707

Krátké info o sběru odpadních jedlých olejů a tuků za rok 2021

Svozové známky na popelnice 2022

Svozové známky na popelnice 2022

publikováno 9. 2. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 712

Známky na popelnice pro svoz v roce 2022 jsou k odběru v kanceláři obce Dubenec.

Elektroodpad v roce 2021

Elektroodpad v roce 2021

publikováno 20. 4. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 525

Přehled zpětného odběru elektroodpadu ve sběrném místě v Dubenci

Svoz velkoobjemových odpadů

Svoz velkoobjemových odpadů

publikováno 25. 5. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 504

Ve dnech 28.5.2022 a 4.6.2022 proběhne v naší obci svoz velkoobjemových odpadů a tentokrát jinak.

Podzimní svoz volkoobjemových odpadů

Podzimní svoz volkoobjemových odpadů

publikováno 31. 10. 2022

 • Jaroslav Huňat
 • 382

Dne 19.11.2022 a 26.11.2022 proběhne svoz velkoobjemových odpadů pro občany obce Dubenec

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu

publikováno 17. 5. 2021

 • začíná v sobotu 19. 6. 08:00 - končí v 09:35
 •  místo konání Dubenec

Dne 19. června 2021 proběhne v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů. 

Zastávky svozu jsou následující: 

Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz velkoobjemového odpadu

publikováno 17. 5. 2021

 • začíná v pátek 18. 6. 00:00 - končí v pondělí 21. 6. 00:00
 •  místo konání Dubenec

Od pátku 18. června 2021 proběhne zároveň sběr velkoobjemových odpadů. 

Kontejnery budou přistaveny na následující stanoviště:

Podzimní svoz nebezpečných odpadů

Podzimní svoz nebezpečných odpadů

publikováno 27. 10. 2021

 • začíná v sobotu 20. 11. 08:00 - končí v 10:00
 •  místo konání Dubenec

Firma Marius Pedersen a.s. provede dne 20. listopadu 2021 mobilní svoz nebezpečných odpadů.

Zastávky svozu jsou následující:

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

publikováno 18. 4. 2023

 • začíná v sobotu 3. 6. 08:00 - končí v 09:35
 •  místo konání Dubenec

Dne 3. června 2023 provede v naší obci firma Marius Pedersen a.s. svoz nebezpečných odpadů.
Stanoviště:

Mobilní svozy velkoobjemových odpadů

Mobilní svozy velkoobjemových odpadů

publikováno 26. 5. 2023

 • začíná v sobotu 27. 5. 08:00 - končí v 11:00
 •  místo konání Dubenec

Mobilní svozy velkoobjemových odpadů proběhnou opět za pomoci vozidla s integrovaným drtičem a lisem. Svoz velkoobjemového odpadu je určen pouze pro občany obce Dubenec a vlastníky rekreačních objektů v katastru obce Dubenec. U předání odpadu budou opět přítomni zaměstnanci obce, kteří odpad převezmou.

Svoz velkoobjemových odpadů

Svoz velkoobjemových odpadů

publikováno 23. 10. 2023

 • začíná v sobotu 18. 11. 08:00 - končí v 10:10
 •  místo konání Dubenec

18.11.2023

Obec Dubenec a Marius Pedersen a.s. provedou dne 18.11.2023 svoz velkoobjemových odpadů. Svoz je určen pro obyvatele obce Dubenec a vlastníky nemovitostí v obci Dubenec.

Svoz velkoobjemových odpadů II.

Svoz velkoobjemových odpadů II.

publikováno 23. 10. 2023

 • začíná v sobotu 25. 11. 08:00 - končí v 10:10
 •  místo konání Dubenec

25.11.2023

Obec Dubenec a Marius Pedersen a.s. provedou dne 25.11.2023 svoz velkoobjemových odpadů. Svoz je určen pro obyvatele obce Dubenec a vlastníky nemovitostí v obci Dubenec.

Vyhláška č. 3/2012

Vyhláška č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubenec

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 obec Dubenec - poplatek za odpad

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 stanovuje výši poplatku za celkový provoz obecního systému odpadového hospodaření. Poplatek pro rok 2021 je stanoven na 600,- Kč. Poplatníkem je osoba s trvalým pobytem na území obce a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

Obecně závazná vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.4/2019

 • datum vyvěšení: 23. 12. 2019
 • datum svěšení: 10. 3. 2020

Obecně závazná vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.4/2019.

Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 • datum vyvěšení: 9. 5. 2019
 • datum svěšení: 4. 6. 2019

Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 obec Dubenec - poplatek za odpad

 • datum vyvěšení: 3. 5. 2021
 • datum svěšení: 19. 5. 2021

Obecně závazná vyhláška obec Dubenec č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č.1/2022 obec Dubenec - poplatek za odpad

 • datum vyvěšení: 30. 3. 2022
 • datum svěšení: 18. 4. 2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Dubenec č. 03/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 • datum vyvěšení: 27. 12. 2022
 • datum svěšení: 12. 1. 2023

OZV 03/2022 o místním poplatku za provoz obecního systému odpadového hospodářství.

Veřejná vyhláška - prodloužení st.povolení RZ01 - Vodovod + ČOV

 • datum vyvěšení: 15. 11. 2023
 • datum svěšení: 30. 11. 2023

Veřejná vyhláška pro prodloužení platnosti stavebního povolení stavby vodovodu, kanalizace a čističky odpadních vod v rozvojové zóně RZ01 u obecního úřadu v Dubenci