Archiv úřední desky

Stanovení počtu členů volební komise

datum vyvěšení: 10.08.2021 - datum svěšení: 31.08.2021

Stanovení členů volební komise pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021

Pozvánka na jednání ZO dne 25.08.2021

datum vyvěšení: 10.08.2021 - datum svěšení: 26.08.2021

Pozvánka na jednání ZO dne 25.08.2021 od 20:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dubenci

Veřejná vyhláška - rozhodnutí stavba vodovod Z01

datum vyvěšení: 06.08.2021 - datum svěšení: 18.08.2021

Rozhodnutí o povolení stavby vydovodu a kanalizace v rozvojové zóně Z01

  • 2021_263_DubenecSSP_rozhodnuti (soubor nenalezen)

Záměr rozdělení, prodeje nebo směny pozemku č.j. 239/2021

datum vyvěšení: 21.07.2021 - datum svěšení: 05.08.2021

Záměr rozdělení, prodeje nebo směny části pozemku p.č. 513/3 v k.ú. Dubenec

Usnesení č.24 ze dne 30.06.2021

datum vyvěšení: 08.07.2021 - datum svěšení: 23.07.2021

Výpis usnesení zastupitelstva obce z jednání dne 30.06.2021.

Rozpočtové opatření č.2/2021

datum vyvěšení: 08.07.2021 - datum svěšení: 26.07.2021

Schváleno usnesením č.262/2021-24.ZO dne 30.06.2021

Veřejná vyhláška - společné stavební řízení

datum vyvěšení: 02.07.2021 - datum svěšení: 20.07.2021

Oznámení o zahájení společného stavebního řízení akce "Moderní chalupa se staročeskou konotací v Dubenci“, která se umisťuje na pozemcích: stavební parcelní číslo (dále jen „st.p.č.“) 186, pozemkové parcelní číslo (dále jen „p.p.č.“) 1193, p.p.č. 1268, p.p.č. 1269 a p.p.č. 3704 v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Dubenec 

Veřejná vyhláška - společné stavební řízení

datum vyvěšení: 02.07.2021 - datum svěšení: 20.07.2021

Veřejná vyhláška o zahájení společného stavebního a územního řízení stavby "změna dokončené stavby, stavební úpravy domu č.p. 2 v obci Dubenec a stavby související“ na pozemcích: stavební parcelní číslo (dále jen „st.p.č.“) 9, pozemkové parcelní číslo (dále jen „p.p.č.“) 13, p.p.č. 39/3, p.p.č. 2003/1 v katastrálním území (dále jen „k.ú“) Dubenec 

 

aktualizováno: 6. 12. 2019 00:54,